Zaključci Savjeta o Bosni i Hercegovini

3117. sastanak Savjeta za spoljne poslove Luksemburg, 10. oktobar 2011.

Savjet je usvojio sljedeće zaključke:

„1. Pozivajući se na svoje Zaključke od 21. marta, Savjet potvrđuje svoju opredijeljenost za jačanje podrške Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu, pozdravlja dolazak Petera Sorensena na mjesto specijalnog predstavnika EU i šefa Delegacije u Bosni i Hercegovini, kao i njegovo preuzimanje čelne pozicije u pogledu podrške Bosni i Hercegovini u pitanjima koja se odnose na EU. Savjet očekuje realizaciju svih elemenata politike EU. Savjet izražava zahvalnost visokom predstavniku Valentinu Incku za njegov rad i napore koje je uložio za vrijeme svog mandata na mjestu specijalnog predstavnika EU.

2. Savjet poziva političko rukovodstvo Bosne i Hercegovine da hitno i kroz inkluzivan proces formira vladu na državnom nivou, kao i da usvoji preostale hitne i neophodne reforme radi kvalitativnog iskoraka BiH na njenom putu ka EU. Savjet je primio k znanju razgovore političkih lidera i podstiče njihovo brzo prevođenje u konkretne rezultate.

3. Kada je riječ o ukupnoj strategiji za Bosnu i Hercegovinu, Savjet očekuje razgovore sa međunarodnom zajednicom, na odgovarajućem forumu, o rekonfiguraciji međunarodnog prisustva, uključujući smanjenje i moguće izmještanje OHR-a.

4. Savjet potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi nastavi sa izvršnom vojnom ulogom na osnovu obnovljenog mandata UN-a u pogledu jačanja napora koje Bosna i Hercegovina ulaže u bezbjedno okruženje. Glavna aktivnost operacije Altea biće izgradnja kapaciteta i obuka, uz istovremeno poznavanje situacije i održavanje dovoljnih rezervnih snaga u slučaju da budu pozvane da podrže napore usmjerene ka održavanju ili ponovnom uspostavljanju bezbjednog okruženja.

Operacija će biti restrukturisana snagama baziranim u Bosni i Hercegovini, koje će biti usmjerene na izgradnju kapaciteta i obuku, uz zadržavanje sredstava kojima će se dati doprinos kapacitetima Bosne i Hercegovine za odvraćanje. Rezervne snage biće stacionirane van zemlje i vršiće redovno izviđanje i vježbe u zemlji. Savjet je prihvatio da operacija bude predmet revizije, kako redovne, tako i zavisno od situacije na terenu. 

5. Savjet ponovo ističe svoju nedvosmislenu opredijeljenost za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, kako je dogovoreno na Evropskom savjetu u Solunu 2003. godine. Savjet potvrđuje svoju nedvosmislenu opredijeljenost za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje“.