Zajednička izjava Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, i Thorbjørna Jaglanda, generalnog sekretara Vijeća Evrope, o evropskom i svjetskom danu borbe protiv smrtne kazne, 10. oktobar 2011.

Evropska unija i Vijeće Evrope potvrđuju svoj zajedničko protivljenje smrtnoj kazni i opredjeljenje za njeno ukidanje u cijelom svijetu.

Smatramo da je smrtna kazna nehumana i da narušava ljudski dignitet. Iskustva u Evropi nas uče da smrta kazna neće zaustaviti povećanje broja nasilnih krivičnih djela, niti će žrtvama donijeti pravdu. Svaka smrtna kazna koja se izvrši zbog pogrešne presude, na šta nijedan sistem ne može biti imun, predstavlja nepovratan gubitak ljudskog života.

Ma teritoriji naših država članice nije bilo pogubljenja of 1997. godine*.

I dalje osuđujemo postojanje smrtne kazne u Bjelorusiji, jedinoj zemlji u Evropi koja još uvijek ima smrtnu kaznu. Apelujemo na Bjelorusiju da uvede moratorijum na smrtnu kaznu, sa ciljem da se ona potpuno ukine.

Pozdravljamo posljednje rezolucije UN-a o globalnom moratorijumu na primjenu smrtne kazne, sa ciljem da se ona potupno ukine, koje podržava široka koalicija država iz svih regiona svijeta. Sve veća podrška rezolucijama UN-a, koje se odnose na ovo pitanje, iz 2007, 2008. i 2010. godine potvrđuje da trend protivljenja smrtnoj kazni na međunarodnom nivou raste. Uporedo s tim, dok odajemo priznanje sve većem broju zemalja koje su ukinule smrtnu kaznu (u periodu 1993-1997. njihov broj je porastao sa 55 na 97), ne možemo da zanemarimo činjenicu da je 58 zemalja u svijetu još uvijek primjenjuje.

* Vijeće Evrope ima 47 država članica, među kojima je i 27 država članica Evropske unije.