Građani moraju učestvovati u donošenju odluka

Priručnik za civilni dijalog, kao i dvogodišnja postignuća projekta Cidi „Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u BiH“, prezentirani su u utorak u Sarajevu. Projekt je finansiran iz fonda EU IPA 2007 u iznosu od 1,2 miliona eura.

Natalia Dianiskova, šefica sekcije Operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH, kazala je da ovaj projekt pomogao podizanju svijesti o važnosti civilnog dijaloga, izgradnje kapaciteta vlada i organizacija civilnog društva i uspostavljanju bolje saradnje između odjeljenja vlada i organizacija civilnog društva. „Cidi je pomogao ovim tijelima da se uključe u međusobni dijalog i razviju pravni i institucionalni okvir za potporu toj saradnji“, kazala je Dianiskova. Ona je istakla kako je ovaj projekat veoma važan jer je razvoj zrelog i artikuliranog civilnog društva jedan od preduslova za uspostavljanje demokratskog društva, što je opet preduslov za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Goran Žeravčić, direktor firme Kronauer Consulting i direktor projekta rekao je  kako je cilj projekta da se dođe do promjene u načinu donošenja političkih odluka, prijedloga zakona i nacrta strategija. Naglasio je da se građanima i nevladinim organizacijama mora omogući da učestvuju u procesu donošenja odluka.

Žeravčić je rekao kako je fokus projekta bio na podizanju svijesti o važnosti promjene mehanizama donošenja odluka. Dodao je da interakcija sa zvaničnicima u odgovarajućim ministarsvima napravila dobre rezultate.

Govoreći  o Priručniku za civilni dijalog, Žeravčić je kazao kako je riječ o vodiču koji korisnicima u vladinom i nevladinom sektoru daje praktične smjernice za vođenje i održavanje efektnijeg dijaloga.

„Iako je pravilnik o konsultacijama sa civilnim društvom donesen davno, još 2006. godine, do sada je bilo malo razumjevanja za njegovu primjenu, tako da je ovaj projekat sredstvo da državnim službenicima pokaže da je jako bitno  uključiti građane u proces donošenja odluka od samog početka,“ kazala je Sadeta Škaljić iz sektora za civilno društvo u Ministarstvu pravde BiH.  „Ovo je samo jedno sredstvo u vladavini prava i također je način za smanjenje broja upravnih i sudskih postupaka“.

Za više informacija o projektu možete posjetiti: http://cidi.ba .