Pokrenut novi GPS sistem za Bosnu i Hercegovinu

Pritiskom na tipku kompjutera Peter Sørensen, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU, u utorak je pokrenuo novu mrežu stalnih stanica sistema globalnog pozicioniranja (GPS) u Bosni i Hercegovini. GPS mrežu je sa milion eura (1.96 milliona KM) finansirala Evropska unija iz fondova IPA- 2007, a iz budžeta Bosne i Hecegovine izdvojeno je pola miliona eura (980,000 KM).

Uz prisustvo visokih zvaničnika vlasti i profesionalaca iz industrije u Hotelu Holiday Inn u Sarajevu, ambasador Sørensen pritisnuo je  komandu start i tako pokrenuo novi GPS sistem.

GPS sistem predstavlja Fazu I projekta prostornih informacionih usluga  koju koordinira  Ministarstvo civilnih poslova BiH, nadležno za rad svih geodetskih i srodnih aktivnosti na državnom nivou. Projekat ima za cilj unaprijeđenje rada sudova i poboljšanje opštinske zemljišne administracije, kao i razvoj tržišta nekretnina u Bosni i Hercegovini poboljšanjem planiranja prostornih kapaciteta.

Ministar civilnih poslova, Sredoje Nović rekao je da je uspostavljanje mreže stalnih GPS stanica jedan od najvećih poduhvata sadašnjeg Vijeća ministara.

Ambasador Sørensen naglasio je da pokretanje ovog projekta znači da se BiH sada može porediti sa susjednim državama i da će biti u prilici da se integriše u Globalni evropski navigacijski satelitski sistem.

Ovaj projekat, koji se realizuje u svim opštinama u BiH, će donijeti višestruke koristi i postići dugoročni efekat u raznim područjima, od opštinske administracije, statistike, transporta, poljoprivrede, tržišta nekretninama do upravljenja šumama. 

“Građani će zaista uvidjeti razliku nakon uvođenja nove mreže jer će sada biti u prilici da brže riješe zemljišne sporove”, rekao je ambasador Sørensen. “Izdavanje dokumenata koji se odnose na vlasništvo nad zemljištem će biti efikasnije i eliminisaće se nedosljednosti u zemljišnim knjigama.” 

Istakao je da ovaj projekat predstavlja odličan primjer kako Bosna i Hercegovina radeći zajedno sa EU može napraviti progres na putu ka evropskim integracijama. Također je ukazao na izvrsne odnose koji su uspostavljeni između Delegacije EU i zvaničnika BiH kako bi se uspješno okončala prva faza projekta. 

Faza I, Uspostavljanje mreže stalnih GPS stanica – BiHPOS, je preduslov za tačno mjerenje i parcelisanje zemljišta. Korištenjem ove tehnologije ažuriraće se registracija vlasništva nad zemljom, te će se eliminisati nedosljednosti u zemljišnim knjigama i katastrima u opštinskim administracijama i opštinskim sudovima.

Faza II uključuje izradu sofisticiranih mapa uz korištenje fotografija iz zraka radi dobijanja kompletnog i fukcionalnog pregleda cijele Bosne i Hercegovine, sa jasno vidljivom i proporcionalno označenom konfiguracijom zemljišta, poljoprivrednih potencijala, šuma, puteva, gradova i fabrika. Ovo će također, omogućiti efikasnije i tačnije prikupljanje statističkih podataka.

“Dodatnih 1,3 miliona eura (2,54 miliona KM) iz IPA fonda za 2008. su namijenjeni za Fazu II ovog projekta,” rekao je Sørensen. “Ovog petka će prvi avioni početi fotografiranje iz zraka.”