BH kompanije se pripremaju za međunarodna tržišta

Johann Hesse, šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji Evropske unije u BiH,posjetio je u četvrtak 22. septembra kompanije  Rajz Bautrend iz Hadžića, Milkos iz Sarajeva i Alu Co iz Hrasnice. Ove tri kompanije uključene su u projekte TurnAround Management (TAM) i Business Advisory Service (BAS).

„Ekonomska spremnost Bosne i Hercegovine je od velikog značaja u procesu EU integracija i stoga ovi projekti, koje implementira EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj), pomažu kompanijama da podignu operativne standarde i poboljšaju manadžerske kapacitete, kao i da im olakšaju proces dobivanja certifikata,” pojasnio je Hesse. „U osnovi projekat je osmišljen da na razne načine pomogne poboljšanje konkurentnosti i funkcionalnosti tih kompanija.”

TAM/ BAS programi pružaju mikro-biznisima i malim i srednjim preduzećima direktnu pomoć  kroz iskusne savjetnike i konsultante, pomažući kompanijama da usvoje zahtjeve tržišne ekonomije.

Alu Co iz Hrasnice proizvodi saobraćajnu signalizaciju i sigurnosne ograde. Predsjednik Izvršnog odbora kompanije, Damir Kečo, kaže da će dobivanje EU certifikata za sigurnost pomoći Alu Co da postane lider na tržištu jugoistočne Evrope.

„Sve kompanije koje smo danas posjetili daju primjer praktičnosti EU integracije,” rekao je Hesse. „EU standardizacija je neophodna, ona je svakodnevna realnost za kompanije okrenute tržištu.” Istakao je i da Rajz Bautrend već koristi informacione tehnologije jedne članice EU, a Milkos, koji je vaoma aktivan tržišni igrač, treba osigurati cetifikat standarda kvaliteta u skladu sa EU standardima. Isto tako, Alu Co je u procesu dobivanja certifikata u skladu sa EU regulacijom o sigurnosti, što je prema njegovim riječima ključ za poslovni ekspanziju.

TAM/ BAS programi promoviraju mjere povećanja energetske efikasnosti u proizvodnji i smanjenja zagađivanja okoliša. Također podržavaju žene-poduzetnice i podstiču učešće žena na menadžerskim pozicijama.

TAM aktivnosti Od kad je program krenuo u 1997. godini, 25 TAM projekata u Bosni i Hercegovini realizovano je i pri tom utrošeno 1.4million eura. Najveći dio projekata je u oblasti proizvodnje namještaja i industriji prerade drveta, zatim automobilskom sektoru i tekstilnoj industriji.

BAS aktivnosti BAS program je u Bosni i Hercegovina ustanovljen 2001. godine fondovima iz EU Phare. BAS grantovi su ključna komponenta BAS pomoći, koji pomažu finansijski ograničenim kompanijama da dobiju konsultantske usluge. Najveći dio projekata fokusiran je na uvođenje EU standarda u lokalna preduzeća. Drugi ključni ciljevi odnose se na poboljšanje efikasnosti upravljanja i tržišnog nastupa.