IZJAVA O STRUKTUISANOM DIJALOGU EU I BiH O PRAVOSUĐU

Portparol Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini Andy McGuffie je izjavio:

«Evropska komisija je 31. avgusta dobila set detaljnih informacija o pravosuđu, kao odgovor na zahtjev koji je predao komesar Štefan Füle tokom uvodnog sastanka o Struktuisanom dialogu, održanom u Banjaluci (6. i 7. jula ove godine). U toku je tehnička analiza ovog dokumenta.

Evropska komisija i vlasti BiH su se složili u vezi datuma održavanja drugog sastanka Struktuisanog dijaloga EU-BiH o pravosuđu. Sastanak će biti održan 10. i 11. novembra ove godine u Sarajevu. Ispred Evropske komisije, sastankom će predsjedavati direktor Pierre Mirel.

Struktuisani dijalog između svih relevantnih domaćih ključnih aktera predstavlja najbolju moguću platformu za rješavanje pitanja neophodnih za razvoj i utvrđivanje nezavisnog, kredibilnog, efikasnog, nepristrasnog i odgovornog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. To je osnova za buduću integraciju Bosne i Hercegovine u EU.»