Mladi lideri uče, misle i djeluju kako poboljšati zapošljavanje i obrazovanje u BiH

Cilj projekat je da podstakne mlade ljude u Bosni i Hercegovini da shvate i traže svoju ulogu u društvu, da uzmu učešća u donošenju odluka koje se tiču njih samih kao i da proaktivno učestvuju u podizanju životnog standarda u njihovim lokalnim zajednicama.

U svom obraćanju na ceremoniji uručenja certifikata mladima, šefica Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH, Natalia Dianiskova istakla je da je program „Mladi u akciji“ kao dio Strategije Evropa 2020., osmišljen kako bi se prevladale posljedice globalne  finansijske krize i na taj način odrazili na značaj koji EU pridaje razvojnim politikama mladih.

„Glavni cilj je da se poveća zaposlenost mladih, unaprjeđenjem obrazovanja i omogućavanjem mladim ljudima da putuju u druge zemlje EU da tamo studiraju i rade“, kazala je Dianiskova. Sa 50% procenta nezaposlenosti mladih ljudi i u žarištu teške ekonomske krize, uslovi s kojima se mladi ljudi suočavaju su sve lošiji, što je ubrzalo intervenciju EU, rekla je Dianiskova. EU je izdvojila preko 600.000 eura da poboljša obrazovanje i perspektive zaposlenja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini  i da im pomogne da se ektivnije i konstruktivnije uključe u svoje lokalne zajednice.

Nejra Zulić iz omladinske organizacije iz Vogošće, koja je završila obuku, kaže da je u proteklih 18 mjeseci stekla mnogo novih znanja i iskustava. „Sada kada sam dobila certifikat primjeniću u praksi ono što sam naučila i tako motivirati mlade da se angažuju u rješavanju problema  u društvu“. „Sve ovo što sam naučila pokušaću primjeniti u svom Omladinskom centru u Vogošći jer želim da mijenjam svoju okolinu“.

Jasmin Bešić, izvršni direktor KULT-a, pojasnio je da su mladi imali priliku da steknu znanje kroz 13 teoretskih modula. On je dodao kako je kurs uključio i praktični rad na terenu i dao priliku mladim da nauče komunicirati radeći u stresnim uslovima, kao i pišući  prijedloge uspješnih projekata.