Izjava povjerenice Máire Geoghegan-Quinn nakon sastanka s ministrima nauke i istraživanja na području Zapadnog Balkana

Evropska povjerenica za istraživanja, inovacije i nauku, Máire Geoghegan-Quinn, danas se susrela s ministrima naukei istraživanja iz šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija).

Nakon sastanka, povjerenica Geoghegan-Quinn je izjavila:

„Današnji sastanak s ministrima nauke i istraživanja iz zemalja Zapadnog Balkana pružio je sjajnu priliku za korisnu razmjenu mišljenja. Njihova povezanost s istraživačkim okvirom EU (FP7) omogućava im da budu informisaniji o evropskoj politici i saradnji na području istraživanja i inovacija. No, potrebno je učiniti još više. Potakla sam ministre da nastave s podizanjem političkog profila istraživanja i inovacija na državnom nivou te da povećaju ulaganja u istraživačke kapacitete. To je u skladu s našim nastojanjima da ostvarimo ciljeve inicijative Unija inovacija i programa Horizon 2020“.

Za više informacija o Uniji inovacija, posjetite:

For more on the Innovation Union, visit: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home