Partnerski rad za integraciju Bosne i Hercegovine u EU

Ambasador Peter Sørensen, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije

Politički život u Bosni i Hercegovini je nastavljen nakon ljetne pauze, a u zemlju su stigla neka nova lica. Ja sam jedan od njih. Prošlog petka sam predao akreditive predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine kao šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU. Protokolarni dio, naravno, dobija naslove – slike rukovanja i zastava su bile na naslovnim stranicama.To je sasvim normalno. Međutim, kao što sam rekao svom rukovodećem osoblju kada smo se prošle sedmice prvi put sastali u uredu – svima mora biti jasno zbog čega smo ovdje. Dopustite da podijelim sa vama o čemu smo razmišljali.

Želim vas uvjeriti da smo moje osoblje i ja ovdje jer se države članice EU-a snažno zalažu za cilj da se suverena i cjelovita Bosna i Hercegovina integrira u Uniju. Perspektiva ove zemlje u članstvu u EU je izvjesna, ali je treba ubrzati. Kao i u mom omiljenom sportu, rukometu, ne možete biti igrač stalno sjedeći na klupi. Možda je Bosna i Hercegovina u opasnosti od toga, posebno ako uzmemo u obzir  napredak drugih zemalja u regiji.

Na prvom mjestu ću pomenuti jednu važnu činjenicu. U ostvarivanju članstva BiH u EU, vi imate vodeću ulogu: građani, vlasti, mediji, građansko društvo. Od presudnog značaja je da svi zajednički ulažu svoj trud. Ni moj ured, niti 27 zemalja članica neće, niti može, biti zamjena za pavu ulogu vas i vaših vođa. Zato sam definirao „partnerstvo“ kao jednu od ključnih riječi u pogledu našeg zajedničkog rada. Uvijek ćemo raditi u partnerstvu sa vlastima na različitim nivoima, kao i sa predstavnicima društva u cjelini. 

Postoji pravi i konkretan plan rada za Bosnu i Herzegovinu i u Bosni i Hercegovini. Taj plan rada zacrtan je u Zaključcima Vijeća Evropske unije od 21. marta 2011. godine Ujedno, ti su zaključci važne smjernice za mene i za moj tim. To bi trebale biti važne smjernice za sve one koji su na odgovornom mjestu u ovoj zemlji, i za sve pobornike njene evropske sudbine.

Neki jasni prioriteti moraju biti riješeni. Ne trebam vas podsjećati na važnost potrebe formiranja Vijeća ministara – tehnički mandat aktuelnog Vijeća ne treba trajati vječno, jer ne odražava rezultate najnovijih izbora. Građani su odlučili na izborima, a sada imaju pravo očekivati neke rezultate od političkih stranaka. Moraju biti uloženi vjerodostojni napori da se ispoštuje presuda u predmetu Sejdić-Finci, kojom se smatra da Bosna i Hercegovina nije usklađena s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Zakon o državnoj pomoći treba biti kompatibilan sa EU. Ta dva pitanja, ali i neka druga će pomoći da stupi na snagu naš ‘ugovor’ – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine. To će dati novi zamah našem evropskom partnerstvu; time će postati dostupni neki programi finansiranja EU, otvoriti nove puteve saradnje između vlada i parlamenata, ubrzati usklađivanje zakona i propisa koji reguliraju poslovanje i tržište i približiti zemlju punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Posebno želimo da Bosnu i Hercegovinu na taj način vide kao privlačnije poslovno okruženje.

Također smo spremni pomoći u popisu stanovništva na državnom nivou. Ovaj zadatak je presudan ne samo za društveno-ekonomski razvoj zemlje, nego i za mogućnost Bosne i Hercegovine da odgovori na sva pitanja na svom putu ka priključenju EU. To je nešto sto su nedavno završile Srbija i Crna Gora, vaši prvi susjedi. Općenito govoreći, mi želimo pomoći osigurati da su ključni sektori, kao što su pravosuđe, uprava, ekonomija, i bitna infrastruktura, spremni za visoke zahtjeve članstva u EU, konkurentni i da dobijaju finansijsku i tehničku podršku Evropske unije.

Da bi se sve to ostvarilo, EU je ojačala svoju prisutnost u Bosni i Hercegovini, pod mojim vodstvom, čineći nas jednom od najvećih delegacija EU u svijetu.

I opet, zbog čega smo mi tu? Šta taj plan rada podrazumijeva?

Mi smo ovdje jer EU – svih 27 članica ujedinjene i jednoglasne – vjeruju da građani Bosne i Hercegovine trebaju imati poboljšan kvalitet života već tokom priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Bližom saradnjom sa EU i učešćem na jedinstvenom tržištu, tu je viziju lakše dostići.

Neće biti lako. Može potrajati. Težište posla će biti na vama i vašim političarima. No, mi smo tu da vam pomognemo u postizanju našeg zajedničkog cilja – Bosna i Hercegovina kao članica Evropske unije.

Zaključke Vijeća Evropske unije od 21. marta 2011 možete pročitati na: 

http://www.consilium.evropa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/120066.pdf p>