Jačanje otpornosti zajednica na Mediteranu u slučaju katastrofe

Šta je to što zajednice mogu učiniti same za sebe i na koji način mogu održati osnovne funkcije i strukture u slučaju katastrofe, te kako se oporaviti nakon nje, jeste glavno pitanje radionice na temu Otpornost zajednica u toku i nakon katastrofa, koju u Madridu od 12.  do 15. septembra organizuje PPRD South Program kojeg finansira EU.

Više od 40 stručnjaka iz nacionalnih službi civilne zaštite, međunarodnih organizacija i NVO-a iz 13 mediteranskih i balkanskih zemalja, partnera ovog programa, okupiće se u Španiji povodom ove četverodnevne radionice koju će otvoriti gđa. María Victoria Eugenia Sanchez, direktor službe civilne zaštite Španije, zajedno sa gdinom. Franciscom Fonseca Morillom, šefom predstavništva Evropske komisije u Španiji. Bosnu i Hercegovinu će na ovom skupu predstavljati gđa. Olga Slagalo i gdin. Almir Beridan iz Sektora za zaštitu i spašavanje pri Ministarstvu bezbejdnosti i gdin. Emsad Dizdarević iz Centra za sigurnosne studije (CSS). Cilj ove radionice jeste predstavljanje i diskusija na temu novog pristupa u savladavanju rizika od katastrofe zasnovanog na konceptu otpornosti zajednice. Uopšteno govoreći, otpornost znači sposobnost apsorbovanja stresa i destruktivnih sila uz pomoć otpornosti ili adaptacije. Kao u primjeru egipatskih prodemokratskih protestanata koji su nedavno nastavili da se opiru uvođenju policijskog časa održavajući skupove na Trgu Tahrir, međusobno si pružajući pomoć u hrani, bezbjednosti, kao i medicinsku pomoć, zbog čega ih je televizijska kuća Al Jazeera proglasila onima“koji nastavljaju pružati otpor”. Kada su u pitanju katastrofe, otpornost zajednice predstavlja sposobnost grupa ljudi koji žive u istoj oblasti i dijele iste rizike da blagovremeno i efikasno odole, apsorbuju i da se oporave od efekata rizičnih dešavanja. Drugi primjer jesu gradovi u Japanu i Kaliforniji koji se smatraju otpornijim na zemljotrese od gradova na Haitiju ili u Italiji, s obzirom da su prijavili manje šteta i žrtava nakon veoma jakih zemljotresa, a usljed, pored ostalog, provođenja efektivnih propisa u gradnji sa aspekta rizika, efikasnih planova upravljanjem aktivnostima u hitnim slučajevima i otpornosti ključne infrastrukture. Tokom četverodnevne radionice programa PPRD South, učesnici će sagledati i analizirati različite aspekte otpornosti koji mogu unaprijediti sposobnost zajednice da odgovori i oporavi se od katastrofa, uglavnom uz pomoć vlastitih resursa. Ali, na koji način zajendica može razviti otpornost? Treba naučiti ovu lekciju: uspostavljanje mehanizama za učešće zajednice u donošenju odluka; provođenje analize rizika unutar zajednice kako bi se dobila sveobuhvatna slika svih najvećih opasnosti i rizika sa kojima se zajednica suočava i izrada dosljednih planova za slučaj katastrofe; pružanje pomoći stanovništvu putem edukacije, jačanja svijesti javnosti i informisanja kako bi bolje razumjeli rizike; uspostavljanje dosljednih politika za upravljanje rizikom i smanjenje ranjivosti koje će obuhvatati, na primjer, upravljanje zaštitom životne sredine i korištenjem zemljišta, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i održive načine obezbjeđenja sredstava za život; i uspostavljanje volonterskih mreža civilne zaštite koje mogu pružiti pomoć u pripremi i sporvođenju planova za hitne slučajeve. Prema studiji Društva za reosiguranje Swiss Re., ekonomski gubici na globalnom nivou koji su posljedica prirodnih katastrofa kao i onih uzrokovanih dejstvom čovjeka, u 2010. godini prešli su cifru o 170 milijardi evra, što je skoro trostruko više od gubitka od 50 milijardi evra iz 2009. godine. Oko 304,000 ljudi izgubilo je živote u takvim katastrofama u 2010.godini, što je čini najsmrtonosnijom godinom od 1976. Neke od najgorih katastrofa zadesile su zemlje u razvoju, kao što je zemljotres na Haitiju iz januara 2010. godine koji je prema procjenama usmrtio 222,570 ljudi. Tamo se nije vodilo računa o otpornosti i održivom razvoju na adekvatan način. Kontakt osoba: Alessandro Candeloro, +39 349 0850931, info@euromedcp.eu