Svečano puštena u rad sortirnica za otpad. Evropska unija donirala opremu za reciklažu

Novu sortirnicu za otpad koja se nalazi na sarajevskoj deponiji Smiljevići, 25. januara 2007. godine, svečano je otvorio gosp. Zlatko Petrović, ministar za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i gosp. Kjartan Björnsson, šef Odjela za ekonomski razvoj i prirodne resurse Delegacije Evropske komisije u BiH.

Evropska unija donirala je Kantonu Sarajevo opremu za reciklažu u iznosu od 560.000 eura dok je Javno komunalno preduzeće Rad uložilo 60.000 eura za izgradnju sortirnice za otpad. Oprema za sortirnicu uključuje i dizalicu kojom se puni otpad u specijalnu mašinu koja otvara plastične kese. Potom otpad putuje pokretnom trakom do punktova za sortiranje gdje radnici ručno razdvajaju papir i karton, i plastične stvari kao što su boce, i plastične vreće. Posebni žlijebovi pomažu da se prikupe različite vrste otpada dok magnetni separatori otklanjaju limene predmete. Tako sortiran otpad se potom presuje i sada je spreman da bude transportovan do preduzeća koja se vrše reciklažu, poput fabrika za proizvodnju papira.

Dodatnom opremom će se uvesti separacija otpada na mjestima gdje ga građani odlažu, na kojima će moći sortirati svoj otpad u specijalne kontejnere za papir, plastiku i metal. Postoji oko 150 reciklažnih punktova, koji su uglavnom smješteni na području Opštine Novo Sarajevo.

Dodatno će uz opremu EU osigurati i podršku za kampanju o javnoj svijesti o reciklaži koja će obrazovati i motivisati građane Sarajeva da učestvuju u aktivnostima reciklaže u njihovom gradu.

Gosp. Selim Babić, direktor preduzeća Rad izjavio je da je nova sortirnica za otpad prva u BiH i u regiji, i da je to važan korak naprijed za Kanton Sarajevo. On je naglasio da se odgovarajućim sortiranjem otpada i reciklažom može smanjiti količina otpada na deponijama za oko 20 do 30 posto.

Ministar Petrović je apelovao na građane da se aktivno uključe u proces sortiranja i reciklaže otpada, kako bi postigli bolji kvalitet života.

Gosp. Björnsson je, ispred Delegacije Evropske komisije u BiH, zahvalio svim partnerima na izvrsnoj saradnji tokom protekle dvije godine i rekao da je ova inicijativa jedan od četiri pilot projekta u zemlji kojima EU pruža podršku. On je naglasio da je cilj koji se želi postići – finansijska održivost procesa reciklaže što još nije postignuto u BiH zbog nedostatka ekonomskih instrumenta. On je, takođe, apelovao za unaprijeđenje neophodnog zakonskog okvira. Ulaganja u sortiranje i reciklažu otpada osiguravaju zaštitu okoline što će donijeti korist kako građanima tako i turistima.

Za više informacija posjetite:
www.geocities.com/recyclingbih

ili pozovite EU kancelariju (WRPPBiH):
Jasmina Andrić Waste
Recycling Pilot Project
Mobini tel: (387) 61 489 879
Tel/faks: (387) 33 613 112
Email: recyclingbih@yahoo.com