Deklaracija visoke predstavnice Ketrin Ešton u ime Evropske unije, povodom Dana ljudskih prava, 10. decembar 2011.

Danas, na Dan ljudskih prava, Evropska unija odaje priznanje braniteljima ljudskih prava koji posvećuju svoje živote promoviranju i zaštiti osnovnih ljudskih prava širom svijeta. Ove godine, obilježavanje Dana ljudskih prava je fokusirano na rad branitelja ljudskih prava, i na načine korištenja društvenih medija u cilju promoviranja i podsticanja društvenih promjena.

Arapsko proljeće nas jasno podsjeća na činjenicu da su ljudska prava univerzalna i da ljudi svugdje u svijetu žele da žive dostojanstveno i slobodno. Tokom 2011, hiljade ljudi su odlučile da je došlo vrijeme da zatraže poštovanje svojih prava. Društveni mediji su prenijeli njihovu poruku, i omogućili aktivistima i pojedincima da se izvuku iz izolacije, da rašire svoje ideje i javno osude ugnjetavanje.

Vlade ne treba da ograničavaju upotrebu društvenih medija u svrhu promoviranja ljudskih prava. EU je više puta javno osudila ograničavanje slobode izražavanja i pristupa internetu, kao i hapšenja blogera, koja se događaju u mnogim zemljama širom svijeta.

Europa.ba