EU ministri razvoja u Kopenhagenu

Neformalni sastanak Konkurencijskog vijeća zakazan za 1-3. februara u „Bella Centru“ u Kopenhagenu.

1-2. februara, ministar nauke, inovacija i visokog obrazovanja, Morten Østergaard, održaće dvodnevnu sjednicu o predstojećem programu EU u oblasti istraživačkog rada „Horizont 2020”. 3. februara, ministar ekonomije i razvoja, Ole Sohn, predvodiće raspravu o jedinstvenom digitalnom tržištu.

Ministar visokog obrazovanja Morten Østergaard:

„Unaprijed se radujem produktivnom sastanku na kome ćemo u određenoj mjeri morati da zasučemo rukave. Izrada boljeg evropskog okvira za istraživački rad i inovacije je jedan od ključnih preduslova naše konkurentnosti. U skladu s ovime a u duhu „Horizonta 2020” pozvali smo širok krug relevantnih aktera ispred poslovne zajednice, ali i iz domena istraživačkog rada da nam se pridruže ovdje. Zajednički moramo uspostaviti najbolju moguću osnovu za dalje službene aktivnosti u pogledu programa istraživačkog rada i inovacija. Danska kao predsjedatelj EU će morati vrijedno raditi ako želimo ispregovarati strukturu onoga što smo najavili kao najveći program u oblasti istraživačkog rada u svijetu do ljeta ove godine”.

Ministar ekonomije i razvoja Ole Sohn:

„Da bi Evropa izašla iz krize, neophodno je omogućavati dalji rast i stvarati nova radna mjesta. Vijeće EU je u svojoj izjavi od 30. januara ukazalo na uspostavu efikasnog jedinstvenog digitalnog tržišta kao na jednu od sjajnih prilika za razvoj EU. Jedinstveno digitalno tržište je i jedan od ključnih prioriteta za vrijeme danskog predsjedavanja, te se nadam da ćemo u toku ovog sastanka doći do zajedničkog stava o tome koje su najznačajnije konkretne mjere potrebne za uspostavu operativnog jedinstvenog digitalnog tržišta.”

Ministar visokog obrazovanja Morten Østergaard je pozvao ministre 27 država članica EU, te veliki broj predstavnika svih u ovo uključenih zemalja i međunarodnih aktera na razgovor o „Horizontu 2020.”

Nadalje, komesar za istraživački rad, inovacije i nauku, Máire Geoghegan-Quinn, i komesar za regionalnu politiku, Johannes Hahn, će također prisustvovati sastanku u Kopenhagenu.

U diskusiji o jedinstvenom digitalnom tržištu će učestvovati ministri 27 država članica EU, država članica EEA i EFTA, te svih država kandidata za članstvo u EU. Pored njih, sastanku će prisustvovati i komesar za unutrašnje tržište i usluge, Michel Barnier, te potpredsjednik Evropske komisije i evropski komesar za digitalne agende, Neelie Kroes.

Europa.ba