Security Jam – Brainstorming o globalnoj sigurnosti

“Security Jam” se fokusira na snagu uma nekoliko hiljada svjetskih stručnjaka u vezi  najvažnijih sigurnosnih pitanja. Tokom pet dana učesnici će putem najavremenije online platforme za suradnju diskutovati o temama kao što su strateško partnerstvo, upravljanje krizom, cyber sigurnost i buduće prilike. Vodeći stručnjaci u pojedinim oblastima će usmjeriti diskusiju ka pronalasku konkretnih rješenja.

Sada je red na VAS. Iskoristite ovu priliku da utičete na lidere sa svojim idejama. Bilo da ste vojnik u Afganistanu, istraživač u Londonu ili diplomat u Siera Leoneu, kvaliteta vaših ideja je jedino što je bitno. “Security Jam 2012” omogućuje vam sudjelovanje u otvorenim raspravama i slobodnu razmjenu ideja s kolegama širom svijeta, a zatim možete odabrati najinovativnije ideje.

Steknite stvarni uticaj. Globalni lideri će dobiti početne rezultate uoči samita NATO-a i G8 u maju 2012. godine. Tokom istog mjeseca, vodstvo EU i NATO-a će dobiti potpuni izvještaj, uključujući i deset najcjenjenijih preporuka. Izvještaj će biti poslan hiljadama svjetskih visokopozicioniranih kreatora javne politike. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu, pridružite nam se od 19. do 23. marta 2012. godine.

Internet: http://www.securityjam.org/

Facebook: http://www.facebook.com/secdefagenda

Twitter: https://twitter.com/#!/secdefagenda

Linkedin:  http://www.linkedin.com/company/security-&-defence-agenda/products?trk=tabs_biz_product

Europa.ba