Jedan telefonski broj za hitne pozive širom Evrope

Da li znate koji broj pozvati ako doživite nezgodu na poslu ili u školi? Ili pak na odmoru u inozemstvu? Gdje god da ste u EU trebate znati samo jedan broj za hitne slučajeve – 112.

 

U hitnim slučajevima svaka sekunda je dragocjena. Ne želite naokolo tražiti telefonski broj kad je nečiji život u opasnosti. To je razlog zašto je EU uvela jedinstveni broj za sve zemlje članice. Isti broj se koristi ukoliko vam je kuća u plamenu u Švedskoj ili ste imali saobraćajnu nesreću u Italiji.

 

Kada pozovete 112, lokalni operater će vas odmah uslužiti ili će vaš poziv preusmjeriti službi koju trebate – hitnoj pomoći, policiji ili vatrogascima.

 

Jedinstveni broj za hitne slučajeve u EU je praktičan način da se osigura slobodno i sigurno kretanje Evropljana. Do sada, broj 112 je u funkciji u svim zemljama osim Bugarske. Broj ne zamjenjuje dosadašnji državni broj za hitne slučajeve nego radi zajedno s njim.

 

Broj postoji gotovo dvadeset godina, a ipak samo 22% Evropljana zna za njega. Kako bi se to popravilo, EU poziva sve zemlje da promovišu ovaj broj i objasne kako ga koristiti. Ukoliko vam se automobil pokvari na autocesti, na primjer – to nije broj koji trebate zvati. Od zemalja se također traži da osiguraju praćenje pozivatelja. To je zbog zakonske obaveze, ali i iz praktičnih razloga jer pozivatelj može ne zna svoju tačnu lokaciju. Možete pozivati 112 sa fiksnog telefona, mobilnog i iz javne govornice. Pozivi su obično mogući i kada nemate kredita ili ste van dosega svoje mobilne mreže.

Više o 112 u vašoj EU zemlji.

YouTube Video 

Europa.ba