Mehanizam civilne zaštite Evropske unije pozdravlja svoju 32. članicu – Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju

Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija postala je 32. članica Mehanizma civilne zaštite Evropske unije koji olakšava evropsku suradnju u situacijama katastrofe.

 

Ovo dovodi zemlju u zajednicu evropskih naroda koji rade zajedno na prevenciji, pripremi i odgovorima na katastrofe. Evropska komisija podržava Mehanizam preko svog Centra za nadgledanje i informacije.

 

“Drago mi je pozdraviti najnoviju članicu Mehanizma. Broj i složenost nesreća je posvuda u porastu; trenutna oštra zima nas podsjeća da ni Evropa nije izuzetak u tome. Postoji jasna vrijednost u koordinaciji naših nastojanja da zaštitimo građane i bolje odgovorimo i na prirodne i na ljudski uzrokovane katastrofe,”  rekla je Kristalina Georgieva, EU Komesar za međunarodnu suradnju, humanitarnu pomoć i krizno djelovanje.

 

Pristupanje EU Mehanizmu civilne zaštite povezuje sa sveevropskom mrežom upravljanja katastrofom i omogućuje joj pristup resursima za rješavanje širokog spektra katastrofa. Zemlje kandidati mogu uživati u svim povlasticama Mehanizma i prije ulaska u EU. Hrvatska je članica od 2009. godine.

 

Zemlje članice Mehanizma imaju korist od razmjene znanja, najboljih primjera iz prakse i velikog broja informacija u situacijama kada se suočavaju sa hitnim slučajevima u Evropi i drugdje. Uz koordinaciju Komisije one pomažu jedne drugima, ali i drugim zemljama u odgovoru na katastrofu. Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija već je profitirala od suradnje u ljeto 2007. godine kada je zatražila pomoć preko EU Mehanizma civilne zaštite u borbi protiv izbijanja šumskih požara.

 

Od sada zemlja ima pravo aplicirati za EU financijsku potporu za prijenos pomoći kao i sudjelovati na EU treninzima i vježbama.

 

Pozadina

 

Evropski Mehanizam civilne zaštite olakšava suradnju u odgovaranju na katastrofe među 32 evropske zemlje (EU-27 plus Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn i Norveška). Zemlje članice udružuju resurse koji mogu biti omogućeni zemljama pogođenim katastrofom bilo gdje u svijetu. Kada se aktivira, Mehanizam koordinira pružanje pomoći unutar i van Evropske unije. Evropska komisija upravlja Mehanizmom preko Centra za nadgledanje i informacije (MIC).

 

Od nastanka 2001. godine, Mehanizam je aktiviran za katastrofe u Zemljama članicama (poput poplava na Balkanu 2010. ili eksplozije u pomorskoj bazi na Kipru 2011. godine), ali i diljem svijeta uključujući i situacije nakon posljednjih potresa u Japanu i Turskoj.

 

EU zemlje kandidati i Mehanizam

 

Zemlje kandidati imaju pravo uključiti se u Mehanizam civilne zaštite potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju. Također mogu iskoristiti pretpristupne programe regionalne suradnje (IPA) s ciljem poboljšanja sposobnosti upravljanja katastrofama i približavanja EU aktivnostima na polju civilne zaštite.

 

Za više informacija

Stranica Komesara Georgieve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

 

Humanitarna pomoć i civilna zaštita Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

 

Europa.ba