Europska komisija šalje sporazum ACTA na ocjenu Europskom sudu pravde

Povjerenik EU za trgovinu, Karel de Gucht, dao je danas sljedeću izjavu o ACTA-i (Trgovinskom sporazumu protiv krivotvorenja):

“Drago mi je obavijestiti vas da su jutros moji kolege povjerenici razmotrili i općenito prihvatili moj prijedlog da se sporazum ACTA podnese na procjenu Europskom sudu pravde.

Najviši europski sud planiramo zamoliti da ocijeni je li ACTA na bilo koji način nekompatibilna s temeljnim pravima i slobodama EU-a, kao što su sloboda izražavanja i zaštita podataka te pravo intelektualnog vlasništva.

Kao što bez sumnje znate, Europska komisija je u sklopu institucionalnog procesa EU-a već podnijela ACTA-u na ratifikaciju nacionalnim vladama. Vijeće je jednoglasno usvojilo ACTA-u u prosincu i ovlastilo države članice da ga potpišu. I Komisija je dostavila ACTA-u Europskom parlamentu na raspravu i buduće glasovanje.

To rekavši, vjerujem da je Europska komisija dužna pružiti našim parlamentarnim zastupnicima i široj javnosti najdetaljnije i najtočnije moguće informacije. Prema tome, podnošenje ACTA-e Europskom sudu pravde omogućit će tom najvišem europskom sudu da neovisno ustanovi legalnost tok sporazuma.

Zadnjih tjedana, proces ratifikacije ACTA-e potakao je širom Europe rasprave o ACTA-i, slobodi interneta i važnosti zaštite europskog intelektualnog vlasništva za naša gospodarstva.

No dopustite mi da budem vrlo jasan: I ja dijelim zabrinutost građana za te temeljne slobode. Pozdravljam ljude koji su tako aktivno iznijeli svoju zabrinutost – posebice vezano uz slobodu interneta.   

Prema tome, vjerujem da je podnošenje ACTA-e Europskom sudu pravde potreban korak. Ova se rasprava mora zasnivati na činjenicama, a ne na dezinformacijama ili glasinama koje odnedavno dominiraju na društvenim mrežama i blogovima.

ACTA je sporazum čiji je cilj podići globalne standarde jačanja prava intelektualnog vlasništva. Ti su standardi već pohranjeni u europskom pravu. Ono što je nama važno je da ih usvoje i druge zemlje, tako da se europske tvrtke mogu braniti od očitog falsificiranja njihovih proizvoda i radova kad posluju po svijetu. To znači da ACTA ništa neće mijenjati u Europskoj uniji, ali će biti važna za Europsku uniju”.

Cjelokupnu izjavu možete pročitati ovdje.  

Isto tako, Europski parlament je najavio da će osigurati direktan prijenos sastanaka vezanih uz ACTA-u i dokumnata s njih. Sastanci će biti najavljeni putem na Facebooka i Twittera parlamenta.

Dodatne informacije o ACTA-i:

Koja je svrha ACTA-e?

Cjelokupni tekst ACTA-e na engleskom jeziku.

Europa.ba