Potpisan fiskalni sporazum: Ojačana fiskalna disciplina u euro zoni

Dvadesetpetorica evropskih lidera potpisali su danas Sporazum o Sabilnosti, koordinaciji i upravljanju i uveli ozbiljniji nadzor unutar euro zone, prije svega uspostavljajući “pravilo o balansiranom budžetu”.

Sadržaj ovog sporazuma dobio je podršku na posljednjem sastanku Evropskog savjeta u januaru.

Glavni element takozvanog fiskalnog sporazuma uključuje zahtjev da nacionalni bižeti budu balansirani ili u plusu, a kriterijumi će biti ispunjeni ukoliko budžetski deficit ne bude prelazio 0,5 odsto bruto nacionalnog dohotka prema tržišnim cijenama.

Pravilo o balansiranom budžetu mora postati dio nacionalnih pravosudnih sistema, najradije kao dio ustava, godinu dana pošto sporazum stupi na snagu. U slučaju odstupanja od ovog pravila, automatski se aktivira korektivni mehanizam. Taj mehanizam će definisati svaka od država članica na osnovu principa koje propiše Evropska komisija.

Kompletan tekst sporazuma možete pročitati ovde 

 

Europa.ba