Evropsko vijeće: Evropski semestar, Srbija – zemlja kandidat, Šengenska mapa puta za Rumuniju i Bugarsku

Na sastanku Evropskog vijeća 1. i 2. marta 2012. godine, lideri EU zatvorili su prvu fazu evropskog semestra, dodijelili Srbiji status zemlje kandidata, postigli dogovor o mapi puta za pristupanje Rumunije i Bugarske šengenskoj zoni te razmatrali pitanja u vezi sa ekonomskom strategijom EU i međunarodnu situaciju. Ujedno, pripremili su i više međunarodnih samita.

U ciklusu evropskog semestra, martovsko zasjedanje Evropskog vijeća ocjenjuje sveukupnu sliku makroekonomske situacije u svim zemljama i daje im stratešku orijentaciju za drugu fazu semestra, u kojem će Evropskoj komisiji dostaviti svoje programe za stabilnost i konvergenciju, kao i programe nacionalnih reformi. Ove godine, strateška orijentacija šefova država i vlada fokusirana je na dva glavna pitanja – kako fiskalnu konsolidaciju prilagoditi rastu i kako povećati konkurentnost.

U vezi sa pitanjima Eurozone, lideri su pozdravili napredak postignut u novom programu za Grčku. Adekvatnost limita pozajmljivanja od strane Evropskog fonda za finansijsku stabilnost/Evropskog mehanizma za stabilnost (EFSF/ESM) ponovo će biti razmatrana krajem marta. Lideri Eurozone dogovorili su ubrzanu uplatu preostalih dogovorenih sredstava za ESM.

Lideri država i vlada pristali su odobriti Srbiji status zemlje kandidata za članstvo. “Ovo je izuzetno postignuće – rezultat napora obiju strana u dijalogu između Beograda i Prištine”, izjavio je Herman Van Rompuy.

Ostvaren je i napredak oko pristupanja Bugarske i Rumunije šengenskoj zoni. Od Vijeća za pravosuđe i unutrašnje poslove zatraženo je da u septembru usvoji odluku, a u međuvremenu će biti pripremljen traženi paket mjera.

Šefovi država i vlada su napravili listu događaja u istočnom i južnom susjedstvu i dogovorili se o prioritetima za skore međunarodne konferencije. Naročito je zabrinjavajuće stanje u Siriji. EU će pojačati pritisak na sirijski režim i spremna je poduzeti daljnje ciljane i restriktivne mjere. Evropsko vijeće i dalje će odlučno ustrajavati na tome da odgovorni za zločine počinjene u Siriji odgovaraju za svoja djela te će usko koordinirati svoje djelovanje sa onima koji rade na dokumentovanju tih užasnih zločina i pomagat će im u tome. Vijeće je već mobiliziralo sredstva za humanitarnu pomoć i povećat će pomoć kad uvjeti budu dozvoljavali poduzimanje dodatnih humanitarnih operacija.

Evropsko vijeće izražava zabrinutost zbog daljnjeg pogoršanja situacije u Bjelorusiji. EU je spremna proširiti popis osoba kojima se zabranjuje putovanje u zemlje EU i kojima se zamrzava imovina.

Lideri su sagledali stanje u južnom susjedstvu, uključujući Bliski istok i područje Zaljeva. EU će i dalje pomagati zemljama koje su pokrenule demokratske političke reforme.

Dogovorili su se i o prioritetima za iduću konferenciju G20, sa naročitim naglaskom na rast i reforme finansijskog tržišta. EU će na sastancima G20 i Rio+20 promovisati ekološki rast i održivi razvoj.

Europa.ba