Deklaracija Visoke predstavnice Catherine Ashton u ime Europske unije u povodu 21. ožujka, Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije

“Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije povod je da se istakne nepokolebljiva obaveza Evropske unije u borbi protiv svih oblika rasizma i ksenofobije. Rasna diskriminacija suprotna je vrijednostima na kojima se temelji EU i mi naporno radimo na njezinom suzbijanju kako kod kuće tako i u svijetu. Naša obaveza ima mnogo oblika – od zakonodavstva, preko kampanja podizanja svijesti do podrške projektima civilnog društva.

Globalni napori u borbi protiv rasizma temelje se na Međunarodnoj Konvenciji za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije /International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)/. Pozivamo sve države na ratifikaciju i što skoriju provedbu Konvencije.”

Europa.ba