Izjava za štampu predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompuya nakon sastanka sa predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine, g. Bakirom Izetbegovićem

Zadovoljstvo mi je da se ponovo sastajem sa g. Bakirom Izetbegovićem, predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

 

Njegova posjeta Briselu se dešava u važnom i ohrabrujućem trenutku. Bosna i Hercegovina je prevazišla dug politički zastoj, koji je nastupio nakon izbora u oktobru 2010. godine. Prošlog mjeseca je formirana nova vlada na državnom nivou, a desili su se i mnogi drugi važni pomaci.

 

Evropska unija pozdravlja ovaj pozitivni zamah. Podržavamo bh. lidere da ostanu ujedinjeni i nastave sa ekonomskim i političkim reformama. Te reforme će pomoći ne samo da se poveća politička stabilnost, ojačaju demokratske institucije i unaprijedi ekonomija, nego će ubrzati i napredak prema Evropskoj uniji. Zadovoljan sam što sam od predsjednika Izetbegovića, na najvišem političkom nivou, dobio uvjerenja o predanosti njegove zemlje prema evropskim integracijama i njegovom entuzijazmu u pogledu budućeg napretka.

 

Kad su u pitanju naredni koraci, važno je omogućiti stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji su već ratifikovale sve zemlje članice EU. Od Bosne i Hercegovine očekujemo vjerodostojne napore na usklađivanju Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Čim se ovo ostvari, EU je spremna da proces ratifikacije privede kraju. U isto vrijeme, čvrsto podržavamo Bosnu i Hercegovinu da u potpunosti provede presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-finci, i time otvori vrata na putu ka evropskim integracijama u budućnosti.

 

Još jednom, želio bih da naglasim svoju čvrstu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, koju sam identifikovao kao jedan od prioriteta svog drugog mandata. Evropski savjet je nedavno donio bitne odluke o Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu, a sljedeći koraci će uslijediti nakon što se ispune valjani uslovi. Imao sam zadovoljstvo da se prethodnih mjeseci sastanem sa većim brojem lidera iz regiona kako bih ih ohrabrio da nastave sa reformama.

 

Nakon nedavnog sastanka sa predsjedavajućim Savjeta ministara, g. Bevandom i današnjih razgovora sa predsjednikom Izetbegovićem, siguran sam da će se pozitivni podstrek ostvaren u nekoliko prethodnih mjeseci pretvoriti u kontinuirani i trajni napredak. Takođe sam uvjeren da Bosna i Hercegovina ima sve mogućnosti da ostvari svoj evropski cilj, ako se nastave istrajni napori.

Europa.ba