Završni govor ambasadora Sorensena na Forumu za prosperitet i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

27. maj 2014, Sarajevo

Vaše ekselencije, dame i gospodo, poštovani prijatelji,

Dozvolite mi da se prvo zahvalim mom zamjeniku, Renzu Daviddiju, i mom timu na tome što su u kratkom vremenu uspjeli da organizuju ovaj forum. Uradili su ogroman posao i u ime svih im se svima srdačno zahvaljujem.

Zahvalnost ide i svim učesnicima Foruma za prosperitet i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini koji su utvrdili, nakon opširne i iscrpne debate, glavne ekonomske probleme u zemlji i dali doprinos predstavljajući širokog spektar društva.

Reformski program je jasan. Na njega neminovno utiče dramatična elementarna nepogoda koja je u ove dvije sedmice pogodila zemlju. To smo naglasili i juče, na otvaranju Foruma. Dozvolite mi da to naglasim i danas. Zaključci odražavaju našu spremnost da pomognemo zemlji, iako idu i mnogo dalje od toga.

Moj zaključak je da visoka stopa nezaposlenosti, naročito mladih, niska stopa investicija i rasta,  komplikovana i netransparentna privredna klima i korupcija i nizak nivo socijalne podrške za siromašne u društvu predstavljaju ključna pitanja koja treba rješavati koherentnim i sveobuhvatnim reformskim programom. Učesnici su konstatovali da je realizacija nezadovoljavajuča čak i tamo gdje reformski program postoji.

Uočio sam da su učesnici odlučni u tome da je neophodan nov početak i da je moguće ponovo pokrenuti proces promjena u privredi. Mnogi učesnici naglasili su da prilike često završavaju kod onih koji imaju ukorijenjene interese, a onda ostalima uskraćuju radna mjesta i druge perspektive. Iz tog razloga, sa ovog mjesta ponijeću diskusiju koja se bavila skupom reformskih mjera.

Učesnici su kao najurgentnije utvrdili sljedeće teme:

1. Oporezivanje rada: Potrebno je da BiH podstakne zapošljavanje i poveća konkurentnost kroz smanjenje troškova rada na daleko niži procenat (ka evropskom proseku od oko 30 odsto). Organima vlasti upućen je apel da razmotre prijedloga za smanjenje poreskog opterećenja rada uz pomoć MMF-a, uz očuvanje fiskalne stabilnosti.

2. Prepreke zapošljavanju: Potrebno je da BiH usvoji set reformi tržišta rada radi otvaranja novih radnih mjesta, uključujući revitalizaciju procesa kolektivnih pregovra, smanjenja destimulacije u pogledu zapošljavanja i, posebno, promovisanje uključivanja mladih u radnu snagu.

3. Privredna klima: BiH zauzima 131. mjesto na ljestvici indikatora lakoće poslovanja Svjetske banke i to se mora popraviti. U diskusiji je naglašena potreba da vlasti povećaju konkurentnost kroz donošenje planova koji počivaju na rezultatima, sa ciljem unapređenja indikatora, kao što je lakoća poslovanja, i dovođenja na regionalni prosjek.

4. Preduzeća: BiH ima slab privatni sektor i ozbiljne poteškoće u privlačenju investitora. Potrebni su bolji zakoni i prakse kojim se štite investitori, uključujući korporativno upravljanje, pristup finansiranju (naročito za nova preduzeća) i efikasniji okvir za rješavanje nesolventnosti. Upućen je apel vlastima da hitno rade na reformama neophodnim za jačanje okvira za rješavanje nesolventnosti, stimulisanje privatizacije i otvaranja novih preduzeća.

5. Korupcija:
Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu Bosne i Hercegovine. Borba protiv korupcije nalaže striktnije pridržavanje vladavine prava (policija, tužioci i sudije) i dublju reformu javne uprave. EU će obezbijediti političku podršku i smjernice za organe vlasti BiH u okviru  strukturisanog dijaloga o pravosuđu i vladavini prava. Isto tako, obezbijediće pomoć u saradnji sa domaćim sagovornicima u detaljnom utvrđivanju parafiskalnih nameta i drugih troškova i dozvola sa ciljem obezbjeđivanja veće transparentnosti. U aktuelnu reviziju strategije za borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica.

6. Socijalna zaštita: Bosna i Hercegovina mora poboljšati usmjeravanje socijalne pomoći koje će socijalnu zaštitu učiniti djelotvornijom, efikasnijom i pravičnijom. Svjetska banka je spremna da sa organima vlasti pokrene ove reforme.

Učesnici su u nekoliko navrata istakli da ove mjere uglavnom nisu sprovedene i tražili program reformi sa ciljem revitalizacije.

Dame i gospodo,

S obzirom na navedeno, sada vam mogu reći da ćemo nastaviti sa radom na definisanju paketa za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Tražićemo najširi mogući konsenzus u pogledu njegovog sadržaja i prioriteta. Nakon što to postignemo, pomno ćemo pratiti njegovu realizaciju.

Veoma sam zahvalan svim učesnicima Foruma, partnerima i, posebno, predsjedavajućima radnog seminara, koji su igrali najveću ulogu u ovom događaju.

Hvala vam.

Europa.ba