Prezentacija na Forumu: “Deset navećih sicio-ekonomskih izazova”, ambasador Peter Sorensen

Nakon plenarne sesije otvaranja Foruma za prosperitet i zapošljavanje, ambasador Peter Sorensen predstavio je deset najvećih socijalnih i ekonomskih izazova u Bosni i Hercegovini.

Pogledajte prezentaciju “Deset najvećih socio-ekonomskih izazova” ovdje

Europa.ba