Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH: Poslovno okruženje i investicije

Pokrenute su nove inicijative ka poboljšanju ukupnog  poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.

Prema indikatorima o lakoći poslovanja Svjetske banke, BiH je rangirana na 131. mjestu, najlošije od svih zemalja regiona.

“To se mora poboljšati” rekao je veleposlanik Peter Sorensen, specijalni zastupnik EU i šef Izaslanstva Europske unije u BiH, zatvarajući Forum za prosperitet i zapošljavanje koji je održan u BiH u svibnju 2014. Istakao je da je diskusija na Forumu “naglasila potrebu da vlasti povećaju konkurentnost donošenjem planova koji počivaju na rezultatima, sa ciljem unapređenja indikatora kao što je lakoća poslovanja, i njihovog dovođenja na regionalni prosjek”.

Komplicirane procedure za pokretanje, a potom i vođenje biznisa, višeslojna poreska politika, nepostojanje jedinstvenog ekonomskog prostora, neusklađenost zakonskih okvira entiteta i Distrikta Brčko sa državnim, generalna netransparentnost administrativnog aparata, siva ekonomija, razlozi su zbog kojih je BiH posljednjih godina sve manje atraktivna za investitore, posebice inozemne.
 
O tomu djelomično govori podatak da je 2007. priliv stranih investicija u BiH iznosio 1,3 milijarde eura, a u 2013. godini svega 247 milijuna eura što ukazuje na pad svih makroekonomskih pokazatelja u zemlji.

Sve ovo je bilo tema rasprave vođene u okviru radionice Poslovno okruženje i investicije, koja je u organizaciji Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u BiH održana u sklopu Foruma za prosperitet i zapošljavanje.

Eksperti iz ove oblasti, zastupnici međunarodnih organizacija i gospodarstvenici pomogli su da se problemi definiraju i predložili su smjer kojim bi se što prije trebalo krenuti kako bi se zaustavio investicijski pad i ponovo oživio gospodarstveni ambijent, što su dva temeljna preduvjeta za sve ostale planirane društveno- ekonomske reformske procese.

Prezentirajući zaključke radionice dr. Renzo Daviddi, zamjenik šefa Izaslanstva Europske unije u BiH, je istakao da je neophodno skratiti i pojednostaviti procedure, uz istovremeno uvođenje pristupa dobijanja usluga na jednom mjestu za uspostavu biznisa u cijeloj BiH. Ovo uključuje pojednostavljenje, harmonizaciju i uspostavu koherentnijeg i transparentnijeg sustava poreske administracije i jačanje institucionalnih kapaciteta unutar postojećih zakonskih okvira kako bi se konsolidiralo jedinstveno ekonomsko tržište.

Dr. Daviddi je, također, rekao da su učesnici radionice  kao ključno pitanje istakli stvaranje poticaja koji bi ohrabrili one koji posluju u zoni sive ekonomije da  postanu dijelom formalne ekonomije, kao i da se prošire postojeće mogućnosti zapošljavanja smanjivanjem  poreskih opterećenja na plaće, te da se stvore poticaji  za poduzetnike i za uspostavu  mikropoduzeća. Uz to bi bilo neophodno restrukturiranje inspekcijskih službi.
 
“Ekonomski je razvoj jedini pravi odgovor za probleme s kojima se suočava Bosna i Hercegovina”, rekao je Dragan Vrankić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH i bivši ministar trezora BiH i ministar financija Federacije BiH. “Ova zemlja treba nove investicije i to zahtijeva pozitivno okruženje koje može biti kreirano samo kroz strukturalne reforme. Međutim, postoje neka politička pitanja koja se moraju trajno riješiti“, istakao je Vrankić.

Europa.ba