Učešće u Kreativnoj Evropi – dobre vijesti za one koji se bave kulturom u BiH

Bosna i Hercegovina je 22. jula potpisala Sporazum o učešću BiH u programu EU „Kreativna Evropa“. Potpisivanjem ovog Sporazuma BiH je dobila mogućnost da učestvuje u evropskom kreativnom prostoru, dok oni koji se bave kulturom u BiH će dobiti pristup fondu „Kreativna Evropa“ vrijednom 1.5 milijardi EUR. „BiH je dobro poznata po širokom spektru kulturnih i umjetničkih aktivnosti i velikom potencijalu za budućnost. Ovo je za BiH jako značajan događaj jer će osnažiti veze onih koji se bave stvaranjem i kulturom sa svojim kolegama u EU. Potaknut će daljnji razvoj kulturne i kreativne industrije u BiH.“, rekao je šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen, pozdravljajući ovo potpisivanje.

„Kreativna Evropa“ je okvirni program Evropske komisije koji pruža podršku sektorima kulture i medija u periodu 2014-2020. godine. Radi se o nastavku ranijeg “Kulturnog programa” i “MEDIA programa” koji se sada finansira na nivou za 9% višem nego ranije. Program se sastoji od dva podprograma: podprogram “Kultura” se fokusira na podršku sektoru kulture, dok podprogram “MEDIA” podržava audio-vizualni sektor.

Za BiH je posebno važno što „Kreativna Evropa“ podržava inicijative prevođenja i promoviranja literarnih djela širom Evropske unije, a podržava i mreže koje pomažu kulturnom i kreativnom sektoru da djeluje konkurentno i na transnacionalnom nivou. Osim toga, ovaj program pomaže uspostaviti platforme za promoviranje novih umjetnika, distribuciju umjetničkih radova, podršku produkciji televizijskih programa, promovira interes za filmove putem, npr. mreža kina ili filmskih festivala, te osigurava mjere koje omogućuju međunarodnu koprodukciju i povećanje tiraža i distribucije audio-vizualnih uradaka. Više od 20 filmova, koje su režirala neka od najvećih imena Evrope i koji su prikazani na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, uključujući i sedam filmova koji su se natjecali u konkurenciji za glavnu nagradu, Zlatnu palmu, podržani su od strane “Kreativne Evrope”.

Svih 28 članica EU, kao i zemlje kandidati i potencijalni kandidati, imaju pristup „Kreativnoj Evropi“. Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska također imaju pristup ovom fondu, u skladu sa sporazumima sa tim zemljama.

Više o „Kreativnoj Evropi“ možete pročitati na: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

Europa.ba