Neophodna ekonomska reforma naznačena u novom Sporazumu


Da li je moguće usaglasiti jednostavan set prioritetnih mjera kako bi ponovo pokrenuli proces modernizacije privrede u Bosni i Hercegovini?

Zajedno sa svim stranama zainteresiranim za privredu, odnosno institucijama, civilnim društvom, međunarodnim organizacijama, socijalnim partnerima, građanima i dužnosnicima, pokušali smo odgovoriti na ovo pitanje tokom Foruma za prosperitet i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, održanom u maju 2014. godine, nakon kojeg je uslijedio stručni seminar u Banja Luci sredinom ovog mjeseca.

Napori su rezultirali izradom Sporazuma za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Sporazum je paket reformi koji odgovara na prethodno pitanje konkretnim prijedlozima, koji, ukoliko dobiju podršku interesnih grupa, mogu napraviti pozitivnu i značajnu razliku u životima svih građana Bosne i Hercegovine.

Sporazum je danas predstavio specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini / šef Delegacije, ambasador Peter Sorensen. Ambasador Sorensen je poručio:

„Bosni i Hercegovini trebaju reforme. U suprotnom, zemlja riskira da dodatno zaostane za svojim susjedima u smislu poslovnog okruženja i aktivnosti potrebnih za poticanje ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Reforma jeste moguća, čak i ako predstoje neki teški zadaci, proces ipak mora započeti i to ozbiljno, u cilju unaprjeđenja života i perspektive građana Bosne i Hercegovine.“

U Sporazumu se navodi da za pokretanje privrede i stvaranje radnih mjesta BiH treba:

1. Smanjiti poreze na zaposlene radnike kako bi se smanjilo opterečenje poslodavaca, te time omogućilo zapošljavanje.

2. Povećati otvorenost i konkurentnost na tržištu rada, kako bi se mladima i nezaposlenim olakšalo da pronađu posao, te osigurati da se isplati raditi.

3.    Smanjiti zahtjeve i vrijeme potrebno za pokretanje poslovanja.

4.    Usvojiti unaprijeđeni okvir za stečajeve kako bi se preduzeća mogla brže restrukturirati.

5.    Izraditi jasne, javne e-registre procedura za licence i dozvole.

6.    Smanjiti broj povlaštenih penzija, te povećati socijalnu pomoć za one kojima je istinski potrebna.

Ambasador Sorensen je istakao:

„Za uspješne reforme potreban je široki spektar podrške. Vlasti Bosne i Hercegovine su te koje trebaju provesti ove reforme, a ja pozivam građane, civilno društvo i socijalne partnere da ih podrže i uključe se sa svoje strane. Međunarodna zajednica će, naravno, ponuditi svoju pomoć. Ovo je pitanje koje se tiče svih nas jer se Bosna i Hercegovina suočava s krajnje ozbiljnim izazovima u domaćoj privredi. Rješavanje tih problema mora biti vrhunski prioritet.“

Šest prioritetnih reformskih mjera trebaju provesti izabrane vlasti nakon Općih izbora u oktobru 2014. godine. Mjere su podržale međunarodne finansijske institucije i Evropska unija, koji su u cijelosti predani podršci u njihovoj realizaciji, uključujući i finansijsku pomoć kako bi se ublažili kratkoročni efekti provedbe.

Sporazum naglašava da odlučan napor može napraviti istinsku razliku u životima ljudi, ali jednako tako postoji potreba za obnavljanjem povjerenja javnosti da će kratkoročne žrtve osigurati rast i radna mjesta u srednjoročnom razdoblju.
Ovakva razina povjerenja može se ostvariti na temelju snažne predanosti političkih lidera postizanju dogovora i provedbi istinskih reformi koje će osigurati stvarne mogućnosti za cijelo društvo.

Napomena urednicima

Konkretni prijedlozi Sporazuma za rast i zapošljavanje su sljedeći:
 
1.    Smanjiti poreska opterećenja na rad prema prosjeku novih zemalja članica Evropske unije od 35 posto ukupnih troškova rada.

2.    Ukloniti prepreke zapošljavanju kroz reforme tržišta rada koje će povezati plate s vještinama i učinkom (umjesto staža), te aktivno promovirati uključivanje mladih ljudi u radnu snagu.

3.    Plan za unaprjeđenje pokazatelja poslovanja (engl. Doing Business) bliže regionalnom prosjeku sa sljedećim mjerama:

  • Pojednostaviti proces pokretanja poslovanja (pogotovo u FBiH);
  • Ubrzati postupak za pribavljanje građevinskih dozvola i pristupa komunalnim uslugama (npr. snabdijevanje električnom energijom);
  • Pojednostaviti poreske procedure kako bi se olakšalo poštivanje sistema i omogućile uštede (u smislu vremena i novca).
4.    Program oporavka preduzeća će se usredotočiti na unaprjeđenje zaštite ulagača putem: boljih stečajnih praksi; integriranje ocjene upravljanja rizicima, te odgovarajuće sankcije za loše upravljanje.

5.    Antikorupcijska agenda bi imala srednjoročni fokus na reformu javne uprave i snažnije poštivanje vladavine prava. Također, kratkoročni fokus bi bio na povećanoj transparentnostu u propisima, naknadama i procedurama pribavljanja dozvola u cilju smanjenja mogućnosti korupcije.

6.    Reforma sistema socijalne zaštite će postaviti sam sistem na čvršće finansijske temelje i unaprijediti politike u smislu učinkovitosti, djelotvornosti i pravičnosti. Mjere uključuju:
  • Sankcije (stimulacije) za rano (kasno) penzionisanje
  • Povećanje pomoći za one kojima je to najpotrebnije


Za više informacija pogledajte:

Prezentacija ambasadora Petera Sorensena o Sporazumu za rast i zapošljavanje u BiH

Brošura o Sporazumu za rast i zapoašljavanje u BiH

Uvodno obraćanje ambasadora Petera Sorensena na Prezentaciji sporazuma

Specijalna web stranica posvećena Forumu za prosperitet i zapošljavnje u BiH


Europa.ba