Zabranjeni forum: Da li vas korupcija svrbi?

Istraživanje Svjetske banke o korupciji u tranzicijskim zemljama je svrstalo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju sa najvišom stopom korupcije u regiji. Građani BiH smatraju da je korupcija jedan od najvažnijih problema u zemlji. Kako se navodi u izvještaju “Business, korupcija i kriminalne aktivnosti u BiH”, 20% bh. građana je priznalo da je bilo u situaciji da plati mito. Predstavnici poslovnog sektora smatraju kako je korupcije izrazito značajna prepreka za poslovanje u BiH, te kako je jedan od 10 kontakt između javnih službenika i poslovnih ljudi uključen u podmićivanje.

EUSR je sponzorirao talk show program “Zabranjeni forum” na televiziji Pink BiH, kako bi dobio odgovore na pitanja u vezi sa temom “Da li vas korupcija ‘svrbi’?”

U televizijskoj debati tražimo odgovore na pitanja kao što su: Kako BiH može nastaviti sa ili bez korupcije? Šta EU radi u BiH u vezi s borbom protiv korupcije u BiH? Pogledajte talk show, koji je emitovan 26. juna i saznajte više o mogućim rješenjima koja su predložena.

Domaćin i glavni urednik: Aleksandar Hršum

Gosti:

Gospodin Severin Strohal, šef Odjela I (pravosuđe i unutarnji poslovi, reforma javne uprave) Delegacije EU-a u BiH;
Gospođica Ivana Korajlić, predstavnik Transparency International BiH;
Gospođica Rubina Čengić, novinar-analitičar;
Gospodin Drago Lukenda, prijavljivač korupcije iz Širokog Brijega.

Europa.ba