Horizont 2020: Šta je Horizont 2020 i zašto je bitan za Bosnu i Hercegovinu

Pet zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija) i Republika Moldavija osigurale su 1. jula puni pristup novom sedmogodišnjem programu Evropske unije za istraživanje i inovacije, pod nazivom Horizont 2020. Zajedno sa Robert-Jan Smitsom, generalnim direktorom za istraživanje i inovacije pri Evropskoj komisiji, ovih šest zemalja potpisale su u Briselu sporazume o pristupanju. Svih šest država sarađivale su sa Evropskom unijom u oblasti istraživanja i inovacija putem Sedmog okvirnog programa (FP7), a nastoje i dalje nadograđivati ta iskustva u okviru programa Horizont 2020.

Za više informacija o Horizontu 2020, pogledajte video priloge ispod:

Šta je Horizont 2020

Zašto je Horizont 2020 važan za BiH

Europa.ba