Obojimo svijet u narandžasto i podržimo borbu za eliminaciju nasilja nad ženama!

Dana 25. novembra obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a ove godine isti dan također označava početak šesnaestodnevne kampanje protiv rodnog nasilja u trajanju do 10. Decembra, kada se obilježava Dan ljudskih prava. Globalni apel pod nazivom „Narandžasti dan“ ima za cilj podizanje svijesti i podršku borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

U svojoj zajedničkoj izjavi, Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnost i potpredsjednica Komisije, Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost i Neven Mimica, povjerenik za međunarodnu saradnju i razvoj, ističu da je „Borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama temeljni stup u poštivanju ljudskih i temeljnih prava i ostaje jedan od unutrašnjih i vanjskih prioriteta za EU“. Činjenice ukazuju na sljedeće:

• 35% žena i djevojčica širom svijeta doživjelo je neki oblik fizičkog i seksualnog nasilja tokom života, a u nekim zemljama sedam od deset žena suočava se ovim oblicima zlostavljanja.

• U EU, jedna od tri žene pretrpjela je fizičko ili seksualno nasilje nakon navršene 15 godine. Procjenjuje se da za gotovo 30 miliona djevojčica mlađih od 15 godina i dalje prijeti opasnost od sakaćenja ženskih genitalija i obrezivanja, čemu je već bilo izloženo više od 130 miliona djevojaka i žena u svijetu.

• U svijetu danas preko 700 miliona žena živi u brakovima u koje su stupile u ranoj dobi, od čega ih je 250 miliona udato prije nego su navršile 15 godina. Za djevojčice koje se udaju prije 18 godine, manja je vjerovatnoća da će steći obrazovanje, a veća je vjerovatnoća da će iskusiti nasilje u porodici i komplikacije pri porodu.

• Cijena i posljedice nasilja nad ženama traju generacijama.

Za više podataka o borbi EU-a za eliminaciju nasilja nad ženama i djevojkama pročitajte izjavu visoke predstavnice i potpredsjednice Mogherini i povjerenika Věre Jourováe i Nevena Mimice. I vi ste pozvani da učestvujete u borbi protiv nasilja nad ženama.

Pridružite se Say NO – UNiTE kampanji za Narandžasti dan. Saznajte više na sljedećim poveznicama:

http://www.un.org/en/events/endviolenceday/

http://www.un.org/en/women/endviolence/

Pratite Facebook kampanju Say NO – UNiTE : SayNO – UNiTE to End Violence Against Women

Pratite Europsku službu za vanjsko djelovanje na društvenim medijima za aktivnosti u organizaciji Delegacija EU-a u svijetu u cilju podizanja svijesti o eliminaciji nasilja nad ženama.