Zaključci Vijeća o Bosni i Hercegovini

Pročitaje zaključke Vijeća o Bosni i Hercegovini usvojene danas na sastanku Vijeća za spoljne poslove u Briselu ovdje: http://europa.ba/documents/delegacijaEU_2014121515000547bos.pdf

Europa.ba