EU reportaže: Trgovinska razmjena između BiH i EU 12 milijardi eura

Evropska unija je najveći pojedinačni trgovinski partner Bosne i Hercegovine. U reportaži portala Frontal.ba sznajte više o strukturi i dinamici ekonomskih aktivnosti između EU i BiH.

Pročitajte reportažu ovdje: http://www.frontal.ba/novost/75779/govor-brojeva-oko-12-milijardi-km-teska-spoljnotrgovinska-razmjena-eu-i-bih

Europa.ba