EU reportaže: Mehanizam kooordinacije o pitanjima u vezi sa EU u BiH

Kako bi BiH bila u mogućnosti da ima efikasniju interakciju sa institucijama EU tokom proces pristupanja, potrebno je da uspostavi efektivan mehanizam kooordinacije o pitanjima u vezi sa EU. Između ostalog, ovo je preduslov za korištenje novih sredstava iz IPA II fondova i odgovaranje na pitanja iz Upitnika koji će biti poslan BiH iz Evropske komisije u toku procesa pristupanja.

Saznajte više o uspostavljanju efikasnog mehanizma koordinacije u reportaži RTRS-a: http://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=47243

Europa.ba