Usvojena Strategija učenja o preduzetništvu u obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 7. marta usvojilo Strategiju učenja o preduzetništvu u obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini, za period 2012.-2015. Strategija je izrađena u sklopu projekta “Učenje o preduzetništvu u obrazovnim sistemima u BiH”, koji je finansirala Evropska unija kroz IPA-u 2007. Strategija je usvojena s planom implementacije, te predstavlja ključni korak kako bi učenje o preduzetništvu te kultura preduzetništva ušli u učionice širom BiH.