Građani žele okončati ekonomsku krizu i vratiti se na put ka Evropi

Samo po sebi je jasno da organi BiH treba da implementiraju reforme iz Evropskog partnerstva i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jer će ove reforme poboljšati životne uslove čak i prije nego se ostvari puno članstvo u EU, rekao je danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko.

“Zdrav razum nalaže da se organi vlasti trebaju usredsrediti na postizanje konsenzusa koji može omogućiti da se ove pozitivne stvari dogode”, rekao je on, pozvavši građanske grupe da govore “jasno i snažno” a građane i organe da “vode dijalog”.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU obratio se danas u Sarajevu na sjednici inicijative Građani za Evropu, koja okuplja eksperte iz organizacija civilnog društva i organe vlasti iz cijele Bosne i Hercegovine u cilju razmatranja zakonodavnih prijedloga i drugih ključnih prioriteta koji će ubrzati proces integracije BiH u EU. Današnji sastanak je bio posvećen sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Iako pola stanovništva BiH radi u ruralnim područjima, na poljoprivredno-prehrambeni sektor otpada samo deset posto BDP-a, a Bosna i Hercegovina je neto uvoznik hrane, rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU. To znači da postoji “ogroman potencijal” da se poboljša produktivnost i stvore nova i bolje plaćena radna mjesta.

On je rekao da se to može postići “uspostavljanjem moderne i efikasne institucionalne podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, pružanjem podrške investiranju unutar zemlje i efikasnim strategijama za marketing i izvoz i pripremanjem ovog sektora da apsorbuje tehničku i finansijsku pomoć EU, koja će rasti eksponencijalno kada Bosna i Hercegovina bude osigurala status kandidata za članstvo u EU”.

On je rekao da je sada “prevashodni prioritet” da se oformi Vijeće ministara. “Kada budu formirani organi vlasti bit će moguće rješavati ekonomsku krizu, koja traje isuviše dugo i koja je nanijela neizrecivu štetu bh. domaćinstvima”.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je rekao da je inicijativa Građani za Evropu omogućila da civilno društvo organima vlasti prezentira konkretne i ostvarive prijedloge. “Ovaj građanski glas je glas koji novi organi vlasti moraju poštovati”, rekao je on. “On poziva na praktične reforme koje mogu izvesti Bosnu i Hercegovinu iz ekonomske krize i vratiti je na put ka Evropi”.

Puni tekst govora visokog predstavnika i specijalnog predstavnike EU dostupan je na adresama www.ohr.int i www.europa.ba