Bosna i Hercegovina još uvijek može stići susjede

Bosna i Hercegovina može stići svoje susjede ako bosanskohercegovački građani budu imali moć da utiču na politiku i ako budu iskorištene trenutne prilike da se zaobiđu prepreke koje stoje na putu evropske integracije, izjavio je danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko.

 

Prvi korak ka izražavanju težnji bosanskohercegovačkih građana je formiranje vlade, rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU učesnicima konferencije u Sarajevu, koju su  organizirali Institut EU za sigurnosne studije i Vanjskopolitička inicijativa BiH. Kada se formira Vijeće ministara bit će moguće početi sa provedbom hitnih reformi.

 

Navodeći da je jasna lekcija prethodnih proširenja EU da se “svaki građanin mora mobilizirati”, on je rekao da ova vrsta mobilizacije za evropsku integraciju još nije postignuta u Bosni i Hercegovini. Hitno je potrebno “naći efikasne načine da se građani uvedu u proces donošenja politika”.

 

“Veoma mala grupa profesionalnih političara ima monopol na donošenje političkih odluka već najmanje jednu generaciju, rekao je on. Kada ova grupa postigne sporazum kojim se podržava proces stabilizacije i pridruživanja, napredak se ostvaruje. Vidjeli smo ovo u slučaju liberalizacije viznog režima. Kada se ta ista grupa ne slaže – ili kada postigne dogovor na osnovu principa koji su suprotni evropskim vrijednostima – napredak se zaustavlja.

 

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je rekao da su se mnoge od poteškoća koje su iskusili građani BiH mogle izbjeći da se pogrešno usmjerenom protivljenju ekonomskim reformama stalo na putglasom građana”.

 

Međutim, on je insistirao daBosna i Hercegovina može uspjeti i uz pravi pristupona će uspjeti. Sve do prije tri ili četiri godine vidjeli smo kakva vrsta uspjeha je bila moguća. Moramo se vratiti politici koja je dovela do tog uspjeha, a to je upravo politika koja je zacrtana u SSP-u i Evropskom partnerstvu”.

 

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je rekao da uspostava ojačanog angažmana EU u Bosni i Hercegovini znači da će EU moći “reagirati još brže i još efikasnije”, te da “nakon dugog perioda političkog zastoja i nesigurnosti, BiH je u prilici da krene sa novim početkom

 

Puni tekst govora visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU dostupan je na adresama www.ohr.int i www.europa.ba