Inzko pozdravlja izbor Petera Sørensena za šefa Delegacije EU u Sarajevu


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko toplo je pozdravio današnje saopštenje visoke predstavnice za vanjsku politiku EU Catherine Ashton da je za novog šefa Delegacije EU u Bosni i Hercegovini izabran Peter Sørensen.


 


“Iskreno se radujem bliskoj saradnji sa gospodinom Sørensenom,” rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Inzko. Istakavši veliko iskustvo gospodina Sørensena u radu na vanjskim i sigurnosnim pitanjima, te njegov dugoročan i pozitivan angažman u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Inzko rekao je da je Sørensen “dobro pripremljen za posao koji ga očekuje, koji je pun izazova, ali i satisfakcije”.


 


Valentin Inzko je naglasio da budući ojačani angažman EU u Bosni i Hercegovini može dovesti do fokusiranijeg angažmana na napretku BiH prema integraciji u EU. Konstantna pažnja međunarodne zajednice posvećena Bosni i Hercegovini predstavlja sredstvo za postizanje cilja koji nam je svima zajednički: da BiH bude zemlja koja je u stanju da probleme sa kojima se susreće rješava kroz institucije i koja se – uz preuzimanje potpune odgovornosti za vlastite obaveze – nalazi na putu ka evropskoj integraciji.


 


“Pozdravljam mogućnost jedinstvenog predstavništva EU. Evropa će ubuduće u BiH nastupati kroz jednu instituciju, a uvjeren sam da će OHR i EU i dalje zajedno raditi na tome da pomognu BiH na njenom putu ka evro-atlantskim integracijama.”