Značajna tranzicija

Bosna i Hercegovina neće biti integrisana u Evropu u ovim okolnostima, moraju se preduzeti posebni i odlučni koraci da bi se okončale političke opstrukcije, rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko danas u uvodnom obraćanju na međunarodnoj konferenciji u Gracu.


Za Evropsku uniju “ovo predstavlja izvanrednu mogućnost,” rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU. “U našoj je moći da preduzmemo mjere koje će omogućiti uspješnu integraciju ne samo Bosne i Hercegovine nego i Jugoistočne Evrope u cjelini.”


Konstatirajući da su članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira opredijeljene da osiguraju pun oporavak Bosne i Hercegovine i njenu integraciju u Evropu, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je rekao da OHR, dok postoji, može raditi usuglašeno sa ojačanim prisustvom EU koje je u procesu razvoja.


Inzko je rekao da, kako bude zauzimala centralnu ulogu, EU će preuzeti “odgovornost koja će uticati na život i buduće perspekive četiri miliona osoba.” On je dodao da kako budu razrađivani “instrumenti” prisustva EU, treba imati na umu da ovaj ured neće imati samo ulogu predstavništva, on će imati ključnu ulogu u provođenju završne tranzicije Bosne i Hercegovine i time će omogućiti tranziciju regiona u cjelini.


“Sve dok ne budu uspostavljeni domaći mehanizmi koji će efikasno rješavati problem opstrukcionizma, teško je zamisliti da bi bilo uputno i opravdano odustati od uloge OHR-a”, naglasio je, dodavši da iako je “vitalni nacionalni interes” uobičajena politička mantra, građanski interes svih Bosanaca i Hercegovaca ne smije biti zanemaren. Više od deceniju OHR je štitio interese građana BiH; država Bosna i Hercegovina mora imati kapacitete da na isti način zaštiti svoje građane.”