Intervju: Valentin Inzko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH: “EU predvodi reforme u Bosni i Hercegovini”

Ključni cilj Evropske unije u BiH jeste da pomogne BiH da postane stabilna, održiva, multietnička zemlja u kojoj vlada mir, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za web stranicu Vijeća EU Valentin Inzko, specijalni predstavnik EU u ovoj balkanskoj državi.


 


Kako EU doprinosi nastojanjima Bosne i Hercegovine da razvije prosperitetno i održivo demokratsko društvo?


 


Valentin Inzko: Naš ključni cilj je da pomognemo Bosni i Hercegovini da postane stabilna, održiva,  mulitetnička zemlja u kojoj vlada mir, koja miroljubivo sarađuje sa svojim susjedima i koja se nepovratno nalazi na putu ka članstvu u EU. U poređenju sa situacijom 1995.god. kada je Dejtonsko-pariski mirovni sporazum okončao rat, ostvarili smo mnogo napretka ka ispunjenju ovog cilja.


 


Evropska unija je zaista imala ključnu ulogu u razvoju demokratskog društva i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini. EU je investirala više od 2,6 milijarde eura u poslijeratnu rekonstrukciju i izgradnju institucija. Uz to, tokom proteklih četrnaest godina EU je uspješno rasporedila sve instrumente zajedničke vanjske i sigurnosne politike koji su joj bili na raspolaganju kako bi pomogla stabilizaciji zemlje i kako bi je pripremila za bližu integraciju sa Evropskom unijom.


 


Naš angažman ni izdaleka nije završen, ali se njegova priroda mijenja kako se Bosna i Hercegovina odmiče od nasljeđa Daytona ka procesu integracije u EU koji predvodi Brisel. Moja uloga specijalnog predstavnika EU je da u tijesnoj saradnji sa Delegacijom Evropske komisije pružim političke savjete lokalnim akterima i pomognem u donošenju reformi koje predvodi EU. Policijska misija EU (EUPM) je angažovana na jačanju policijskih snaga zemlje kroz monitoring, edukaciju i kontrolu. Snage EU (EUFOR), koje su 2004.god. zamijenile Stabilizacijske snage pod vodstvom NATO-a, imaju mandat da održavaju sigurno i bezbjedno okruženje.


 


Možete li ocjeniti reformski program koji može unaprijediti prosperitet BiH?


 


Valentin Inzko: Od kada sam preuzeo funkciju u aprilu 2009.god., zagovaram snažnije fokusiranje na ekonomske reforme i investicije koje bi dovele do većeg prosperiteta i bliže integracije u EU. Nažalost, političari u Bosni i Hercegovini prednost daju raspravama nad pitanjima oko kojih se ne slažu, umjesto da udruže energiju kako bi riješili stvarne, životne probleme građana. Vidim nekoliko oblasti kojima hitno trebaju investicije i koje imaju potencijal da promijene ekonomsku sliku: hidroleketrična energija, infrastruktura, informacioni sistemi, poljoprivreda, šumarstvo i turizam.


 


Dozvolite mi da vas isto tako podsjetim da, bez obzira na njihova nacionalna uvjerenja, između 70 i 80 procenata građana u Bosni i Hercegovini nam govore da žele da se pridruže EU. Ovo je ogroman broj. Nije teško shvatiti njihove razloge. Oni žele ekonomski prosperitet, slobodu da putuju bez viza, i sigurnost koju bi garantiralo članstvo u EU. Izazov je premostiti ovaj očit jaz između težnji građana i programa njihovih izabranih predstavnika.


 


Kakvi su rezultati pomoći Evropske unije organima vlasti BiH u njihovoj borbi protiv organiziranog kriminala?


 


Valentin Inzko: Efektivnija borba protiv organiziranog kriminala je važan prioritet za EU u Bosni i Hercegovini. U ovom pogledu postignuti su neki izuzetni uspjesi, kao što je uspostavljanje profesionalne Državne granične službe i boljih informacionih sistema i baza podataka. Zahvaljući naporima EUPM-a, došlo je do poboljšanja saradnje između 16 policijskih tijela u zemlji, kao i između policije i tužilaca. Na insistiranje EU, došlo je do unapređenja u regionalnoj saradnji u oblasti borbe protiv organiziranog kriminala. Ovo su samo neki primjeri naše pomoći, i rezultati su do sada ohrabrujući: posljednjih mjeseci desilo se nekoliko hapšenja visokog profila «mafijaških šefova», a nastavljaju se napori usmjereni na razbijanje mreža organiziranog kriminala.