Obraćanje specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka na otvaranju druge sesije kampanje Parlamenta za Evropu za 2011. Godinu na temu reforme javne uprave

Bolja birokratija, a ne više birokratije


Gospodo ministri, parlamentarci, dame i gospodo,


Dopustite da na početku pozdravim gospođu Semihu Borovac, koja je preuzela dužnost državnog koordinatora za reformu javne uprave nakon što je u okviru Parlamenta za Evropu posljednji put razmatrana ova ključna komponenta aktivnosti vezanih za evropsku integraciju.


Gđa Borovac je radila u Parlamentu Federacije kao i na opštinskom nivou, što mislim da je posebno važno kada govorimo o reformi javne uprave. Uostalom, opština je mjesto gdje se građani najčešće susreću sa birokratijom.


Također mi je posebno zadovoljstvo da pozdravim ministra vanjskih poslova Slovenije<><><<> Samuela Žbogara te ministra vanjskih poslova Bugarske <Nickolaya Mladenova. Vaše sudjelovanje u današnjim razgovorima samo po sebi svjedoči o ozbiljnoj i stalnoj opredijeljenosti Evropske unije da pomogne Bosni i Hercegovini da ide naprijed na putu integracije.


Također želim pozdraviti ambasadora Tótha, ispred Mađarske kao predsjedavajuće EU, te razne eksperte koji su danas sa nama, od kojih su neki prešli veliki put da nam se pridruže.


* * *


Niko ne može osporiti činjenicu da bh. građani moraju da se nose sa previše birokratije, i da je ona često izuzetno neefikasna.


U Izvještaju o napretku postignutom u toku 2010. godine koji donosi Evropska komisija izražava se zabrinutost velikim brojem pitanja u ovoj oblasti, uključujući i to da nisu izvršena ključna imenovanja u tijela na državnom nivou kao i stalnu i raširenu politizaciju u državnoj službi.


Generalno, u Izvještaju o napretku se zaključuje da je postignuti napredak razočaravajući.


Mislim da ne moramo dugo tražiti razlog zašto je to tako.


Umjesto da proaktivno podržavaju napore da se birokratija – na opštinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou – napravi ekonomičnijom i efikasnijom, političke stranke pokušale su ponovo politizirati procedure imenovanja i uspostaviti stranačku kontrolu nad cijelim oblastima državne službe.


Ne mogu dovoljno istaći važnost uloge koju parlamentarci mogu odigrati u rješavanju ovoga. Riječ je o političkom a ne o administrativnom problemu, i potrebno je političko rješenje.


Osnovni argument za promjenu statusa quo je jasan – uloga državnih službenika je da služe društvu, a ne političkim gospodarima.


Osiguravanje efikasne, poštene i transparentne državne službe očito nije isto kao i građenje birokratije koja je poslušna i vođena politikom – a neke stranke pokušavaju napraviti upravo to.


Parlamentarci treba da pomognu da se osigura da bh. građani imaju na raspolaganju efikasnu državnu službu i da ne moraju više nositi teret politički kontrolirane birokratije.


Da bi se to dogodilo, kao što je navedeno u Izvještaju o postignutom napretku, potrebne su nam transparentne procedure zapošljavanja, zasnovane na kvalificiranosti kandidata, te savremene mogućnosti usavršavanja za državne službenike.


Treba nam bolja birokratija, a ne više birokratije, i u tom smislu se na nekoordiniranu provedbu nedavne odluke Ustavnog suda Federacije od strane kantona i jednostranu uspostavu kantonalnih državnih službimože gledati samo sa dubokom zabrinutošću.


* * *


Danas se susrećemo u periodu kada je zbog političkog zastoja zaustavljen napredak u nizu oblasti. Građani Bosne i Hercegovine su ti koji su kažnjeni zbog nepostizanja političkog konsezusa. Vjerujem da su mnogi parlamentarci nestrpljivi zbog ovakve situacije i da iskreno žele da prionu na posao.


Nadam se da kroz današnju diskusiju možemo pomoći da se ponovo energično krene sa radom na hitnom zadatku reforme birokratije, i nadam se da će parlamentarci naći način da olakšaju probleme sa kojima se Bosna i Hercegovina trenutno susreće zbog tvrdoglavosti stranačkih lidera.


Hvala.