Transkript konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

EUFOR, Neil Matheison

 


OHR


Ivan Bušniak imenovan za šefa Ureda visokog predstavnika u Banja Luci i zamjenika visokog predstavnika


Visoki predstavnik, Miroslav Lajčák imenovao je Ivana Bušniaka za novog šefa Ureda visokog predstavnika u Banja Luci, a odluka o imenovanju stupa na snagu 1. septembra 2007. godine. Do dolaska gospodina Bušniaka i preuzimanja dužnosti, funkciju privremenog šefa Ureda u Banja Luci će i dalje obavljati gospodin Orlando Fusco.


Gospodin Bušniak trenutno obavlja dužnost savjetnika za vanjsku politiku predsjednika Socijaldemokratske stranke Češke Republike.


U periodu od 2004. do 2006. godine obavljao je dužnost savjetnika za vanjsku politiku češkog premijera.


U periodu od 2000. do 2004. godine bio je direktor Odjela za Istočnu Evropu i direktor Odjela za Afriku u okviru Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike.


Od 1995. do 2000. godine u Beogradu je obavljao dužnost češkog ambasadora u Saveznoj Republici Jugoslaviji (kasnije Srbiji i Crnoj Gori) i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.


Ranije je radio kao direktor Odjela za Zapadnu Evropu i generalni direktor Sektora za euroatlanska pitanja pri Ministarstvu vanjskih poslova Češke Republike.


Od 1990. do 1992. godine bio je direktor privatnog kabineta ministra i Odjela OSCE-a pri Čehoslovačkom Ministarstvu vanjskih poslova.


Ivan Bušniak je diplomirao pravo na Državnom institutu za međunarodne odnose u Moskvi. Studirao je i na Harvardskom centru za međunarodne odnose.


Ivan Bušniak tečno govori bosanski-hrvatski-srpski, engleski, ruski i francuski jezik. Oženjen je i otac troje djece. Rođen je 7. decembra 1951. godine u Bratislavi, Slovačka.     


 


EUFOR


PRVI IZVJEŠTAJ ZA MEDIJE U VEZI VJEŽBE  “TROJAN BUTTRESS”


Od 16. do 20. augusta EUFOR će održati veliku vojnu vježbu u Bosni i Hercegovini. U vježbi će učestvovati rezervne snage iz Njemačke i pripadnici Oružanih snaga BiH.


Pripadnici jednog bataljona  232. Brdske regimente iz Njemačke počeli su u Sarajevo pristizati jučer, 13. augusta, a 16. augusta rasporediće se u bazi Orao u Tuzli. Vjezba ce se izvesti u bazi Commanche.


Multinacionalni bataljon EUFOR-a  istog dana će se paralelno rasporediti u Centru za obuku na Manjači kod Banja Luke. Sljedeća četiri dana obje jedinice proigravati će različite scenarije i demonstrirati sposobnost EUFOR-a da doprinese održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.


Ova vježba poslužit će za provjeru postupka aktiviranja rezervnih snaga EUFOR-a lociranih u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Velikoj Britaniji. Bit će to prva takva vježba od tranzicije EUFOR-a i, kao takva, predstavlja najmasovnije raspoređivanje trupa za podršku EUFOR-u ove godine.


Bitno je napomenuti da po prvi put u jednoj velikoj vježbi EUFOR–a učestvuje i jedna pješadijska četa OSBiH.


Komandant EUFOR-a, kontradmiral Hans-Jochen Witthauer, vrlo je zadovoljan da se Ministarstvo odbrane BiH odlučilo da učestvuje u ovoj vježbi. Vjerujemo da će aktivnosti rame uz rame sa EUFOR-ovim vojnicima ojačati već dobre postojeće veze.


Tokom vježbe, novinari BH medija imace mogucnost da prisustvuju na dva dogadjaja:  1. Kontraadmiral Witthauer posjetit će Centar za obuku u Manjači 17. augusta u pratnji brigadnog generala Mirka Tepšića, zamjenika komandanta Operativne komande Oružanih snaga BiH. Novinari bi na lokaciji trebali biti najkasnije do 1600 sati.
  2. Kontraadmiral Witthauer posjetit će Commanche Bazu 18. augusta u pratnji starijeg zamjenika visokog predstavnika Raffija Gregorijana. Novinari bi na lokaciji trebali biti najkasnije do 1430 sati.


Pitanja i odgovori:


TV OBN, Almir Šarenkapa:


Dva pitanja. Prvo pitanje je za OHR. Dakle, evo nekih je 15-ak dana od početka nove runde, da kažem, pregovora o reformi policije. Dokle se stiglo? Da li su išta bliži stavovi domaćih političara u pogledu reforme policije?


Drugo pitanje je iza EUFOR i za OHR. Kako gledate na ove napise o trgovini naoružanjem iz Bosne i Hercegovine za koje se pretpostavlja da je završilo u rukama iračkih pobunjenika, pa čak i u rukama talibana uAfganistanu nešto ranije?


 


OHR/EUSR, Mario Brkić:


Vrlo kratko što se tiče razgovora o reformi policije. Naravno visoki predstavnik je to već rekao, bilateralni razgovori sa političkim dužnosnicima u Bosni i Hercegovini se odvijaju. Ono što bi bilo bitno je da se sporazum po ovom pitanju postigne u septembru, za što ima, da kažem, dovoljno podloge. Bilo bi fino za Bosnu i Hercegovinu, i to je već također rečeno, da uđe ovako jedna bitna stvar kao pozitivan razvoj, odnosno kao razrješenje, u izvještaj koji Evropska komisija priprema o napretku svake zemlje. Tako da bilateralni razgovori traju i nemamo ništa posebno novo za izvijestiti.


 


EUFOR, Neil Matheison:


Što se tiče trgovine oružjem, dakle, to je stara priča koja  je ponovno postala aktualna zbog oružja koje je nestalo u Iraku. Svaka prodaja naoružanja iz BiH, za koju zna EUFOR, rezultat je bilateralnog aranžmana bh. vlade sa drugim organizacijama. EUFOR nema apsolutno nikakvu informaciju koja bi ukazivala da je bilo koja od tih prodaja nelegitimna ili nezakonita ili da bh. vlada nije u potpunosti ispunila sve procedure i međunarodne konvencije. Iz dosadašnjeg iskustva možemo reći da je bh. vlada uvijek pažljivo i detaljno razmatrala te prodaje naoružanjai da nije bilo nikakvih nepravilnosti i ilegalnih radnji u vezi tih prodaja.


 


Dnevni Avaz, Tarik Lazović:


Samo informacija, koliko ukupno vojnika će učestvovati u vježbama – BiH i pripadnika EUFOR-a?


 


EUFOR, Neil Matheison:


Prvo što se tiče međunarodnih oružanih snaga – jučer je stiglo oko 300 vojnika iz Njemačke. Multinacionalni bataljon EUFOR-a se sastoji od otprilike 500 vojnika. U vježbi će također učestvovati i jedna pješadijska četa OSBiH.

Europa.ba