Transkript konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR/EUSR, Chris Bennett
ICTY, Matias Hellman
EUFOR, Lt Cdr Niel Mathiesen
       

 

OHR / EUSR


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije, Miroslav Lajčák, se danas nalazi u Brčkom.


Ovo je njegova prva posjeta Distriktu Brčko od preuzimanja funkcije. U toku dana gospodin Lajčak će se susresti sa gradonačelnikom, Mirsadom Đapom, predsjednikom Skupštine, Milanom Tomićem te potpredsjednikom Skupštine, Ivanom Krndeljom, kao i zamjenikom šefa Policije i Pravosudnom komisijom Distrikta Brčko.


Visoki predstavnik će iskoristiti ovu posjetu kako bi, između ostalog, potcrtao značaj donošenja bh. Zakona o Distriktu Brčko do kraja godine.


Takav Zakon je neophodan da bi Distrikt Brčko imao načina da zaštiti svoje interese u relevantnim državnim institucijama te da bi se stvorili uvjeti za prestanak režima supervizije.


 


EUFOR


Premijer Grke u posjeti EUFOR-u


U sklopu posjete Bosni i Hercegovini, grčki premijer g. Kostas Karamanlis iskoristio je priliku i posjetio kamp Butmir gdje se trenutno na misiji nalaze grčki vojnici u sklopu EUFOR-a. U komandi EUFOR-a, g. Karamanlisa je pozdravio kontraadmiral Hans-Jochen Witthauer prije ceremonije koju je u njegovu čast upriličio najviši vojni predstavnik grčkog kontingenta u EUFOR-u.


 


ICTY


Dobar dan iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.


Sudsko vijeće II Tribunala je u petak donijelo odluku po zahtjevu Tužilaštva za spajanje predmeta Zdravka Tolimira sa predmetom Popović i drugi, koji se odnosi na sedmoricu optuženih koji se terete za zločine počinjene u Srebrenici i Žepi.


Sudsko vijeće je istaklo da ima razloga zaključiti da bi se spajanje predmeta negativno odrazilo na pravo optuženih na pravično suđenje, i da pritom nije dokazano da bi spajanje predmeta na bilo koji značajan način doprinijelo ekonomičnosti sudskih postupaka.


Sudsko vijeće je također odobrilo da se stranke mogu žaliti na tu odluku u roku od sedam dana. U tom slučaju konačnu odluku po pitanju spajanja predmeta će donijeti Žalbeno vijeće Tribunala.


Onda jedna mala vijest u vezi sa predmetom Momčila Krajišnika: danas je objavljen prevod na BHS odluke Žalbenog vijeća od 11. maja ove godine kojom je Krajišniku odobreno da se sam zastupa. Zainteresovanim novinarima možemo poslati tu odluku emailom.


Pretpostavljam da ste dobili naše saopštenje o odluci kojom je u petak poništena odluka o prosljeđivanju predmeta Sredoja Lukića Bosni i Hercegovini. Njemu će se pred Tribunalom suditi zajedno sa Milanom Lukićem. Ovo znači i da pred Vijećem za prosljeđivanje više nema zahtjeva za prosljeđivanje predmeta domaćim sudovima. Imam za Vas primjerke ažuriranog informatora koji sadrži informaciju o svim odlukama u vezi sa prosljeđivanjem predmeta.


Tribunal je nacionalnim sudovima proslijedio osam predmeta sa ukupno trinaest optuženih, protiv kojih je Tribunal podigao optužnicu. Većina tih predmeta prebačena je na Sud Bosne i Hercegovine, koji igra vrlo važnu ulogu u procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida koji su se desili u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Tribunal će nastaviti da blisko sarađuje sa Sudom Bosne i Hercegovine kako bi pravda bila zadovoljena.


To je sve od mene danas, hvala na pažnji.

Europa.ba