Govor Komesara Fulea – Regionalna saradnja na Balkanu – Vrijeme je za novi poticaj

Današnja debata o regionalnoj saradnji na Balkanu, koja se održava u Centru za evropsku politiku, odvija se u presudnom trenutku za region i st...

više

Nacrt proračuna za 2013.: ulaganje u rast i radna mjesta

Nacrt proračuna Evropske unije za 2013. godinu, kojeg je Komisija predstavila 25. aprila, odražava izjave Evropskog vijeća da se rast i poveć...

više

Napomene Komesara Štefana Fülea sa konferencije za štampu povodom Međunarodne donatorske konferencije o trajnim rješenjima za izbjegla i raseljena lica

Regionalni program za stambena pitanja obuhvatiće otprilike 74,000 izbjeglih i raseljenih lica u ove četiri zemlje. Ov...

više

EU podržava istorijski korak u regionalnoj saradnji između država zapadnog Balkana na pitanju izbjeglica i raseljenih lica

Danas su u Sarajevu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija ponovo izrazile opredijeljenost za iznalaženje tr...

više

Bosna i Hercegovina: Napredak i neriješena pitanja iz Evropskog programa

Ključni prioriteti u napredovanju Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija bili su predmet razgovora između Štefana Fuelea, komesar...

više

Kvartalni ekonomski izvještaj o zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji

Evropska komisija je objavila Ekonomski izvještaj za prvi kvartal 2012. godine o zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u...

više

Online informacije o izvozu u Evropu (The Export Helpdesk)

Export Helpdesk je online servis, koji je pokrenula Evropska komisija, kako bi olakšala pristup tržištu, naročito za zemlje u razvoju.

više

Objavljen opći izvještaj o aktivnostima EU – sada i kao e-knjiga

Želite znati što je Evropska unija uradila u 2011. godini? Koje je odluke donijela za suzbijanje finansijske i ekonomske krize? Što je učinje...

više

Dodatno smanjene naknade za roaming za građane Evropske unije

Vijeće i Evropski parlament pripremili su teren za usvajanje nacrta propisa o roamingu na mobilne javne komunikacijske mreže unutar Evropske un...

više

Deklaracija visoke predstavnice, Catherine Ashton, u ime Evropske unije a povodom Svjetskog i evropskog dana voda

Sigurna, pitka vode i kanalizacija su ključne za zdrav i dostojanstven život. Ipak, milijuni ljudi širom svijeta je još uvijek bez pristupa p...

više


Europa.ba