Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton povodom Dana Evrope – 9. maja 2012. godine

Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i dopredsjednica Evropske komisije dala je danas sl...

više

Video poruka komesara Štefana Fülea povodom Dana Europe – 9.maj 2012.godine

Obraćam vam se povodom dana koji je veoma važan za Evropu. 9. maja 1950. godine, Robert Šuman je predstavio svoj prijedlog kojim je postavljen...

više

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton, u ime Evropske unije povodom Svjetskog dana slobode medija

Sloboda izražavanja sadržana u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima daje svima pravo na mišljenje bez uplitanja sa strane, kao i pravo ...

više

Govor Komesara Fulea – Regionalna saradnja na Balkanu – Vrijeme je za novi poticaj

Današnja debata o regionalnoj saradnji na Balkanu, koja se održava u Centru za evropsku politiku, odvija se u presudnom trenutku za region i st...

više

Nacrt proračuna za 2013.: ulaganje u rast i radna mjesta

Nacrt proračuna Evropske unije za 2013. godinu, kojeg je Komisija predstavila 25. aprila, odražava izjave Evropskog vijeća da se rast i poveć...

više

Napomene Komesara Štefana Fülea sa konferencije za štampu povodom Međunarodne donatorske konferencije o trajnim rješenjima za izbjegla i raseljena lica

Regionalni program za stambena pitanja obuhvatiće otprilike 74,000 izbjeglih i raseljenih lica u ove četiri zemlje. Ov...

više

EU podržava istorijski korak u regionalnoj saradnji između država zapadnog Balkana na pitanju izbjeglica i raseljenih lica

Danas su u Sarajevu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija ponovo izrazile opredijeljenost za iznalaženje tr...

više

Bosna i Hercegovina: Napredak i neriješena pitanja iz Evropskog programa

Ključni prioriteti u napredovanju Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija bili su predmet razgovora između Štefana Fuelea, komesar...

više

Kvartalni ekonomski izvještaj o zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji

Evropska komisija je objavila Ekonomski izvještaj za prvi kvartal 2012. godine o zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u...

više

Online informacije o izvozu u Evropu (The Export Helpdesk)

Export Helpdesk je online servis, koji je pokrenula Evropska komisija, kako bi olakšala pristup tržištu, naročito za zemlje u razvoju.

više


Europa.ba