Građani moraju učestvovati u donošenju odluka

Priručnik za civilni dijalog, kao i dvogodišnja postignuća projekta Cidi „Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dij...

više

Pokrenut novi GPS sistem za Bosnu i Hercegovinu

Pritiskom na tipku kompjutera Peter Sørensen, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU, u utorak je pokrenuo novu mrežu...

više

Partnerski rad za integraciju Bosne i Hercegovine u EU

Politički život u Bosni i Hercegovini je nastavljen nakon ljetne pauze, a u zemlju su stigla neka nova lica. Ja sam jedan od njih...

više

Ambassador Peter Sørensen presents his credentials to the BiH Presidency, officially begins mandate

The European Union is committed to helping a sovereign, secure and prosperous Bosnia and Herzegovina move along the path towards full EU membersh...

više

12 000 nevladinih organizacija u BiH ne garantuju funkcionalno civilno društvo- potrebno je više transparentnosti i dijaloga između vladinog i nevladi

“Razvijeno civilno društvo i njegovo učešće u procesu donošenju odluka predstavlja kamen temeljac funkcionionalne...

više

Inkluzija Roma u BiH je evropsko pitanje

U nastojanju da se poboljšaju ekonomski uslovi i socijalna inkluzija Roma, Evropska komisija je organizovala sveobuhvatnu jednodnevnu radionicu ...

više

Delegacija Evropske unije u BiH će 4. jula biti domaćin Seminara o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu

Kako bi se identifikovali načini za napredak u poboljšanju položaja romske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vlada Bos...

više

Komesar Štefan Füle otvara Struktuisani dijalog o pravosuđu u okviru PSP između EU i BiH, 6. juna

Evropski komesar za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefan Füle stiže u Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak.

više