Sorensen: Cijena neprovođenja reformi je ta da mladi neće imati budućnost u svojoj zemlji

Ambasador Sorensen je rekao da Sporazum za rast i zapošljavanje, koji je nedavno predstavljen javnosti u BiH, daje mapu puta za realizaciju ozbi...

više

Donald Tusk izabran za predsjednika Evropskog vijeća a Federica Mogherini imenovana za novu Visoku predstavnicu EU

Evropsko vijeće izabralo je 30. septembra Donalda Tuska za predsjednika Evropskog vijeća, a Federica Mogherini je imen...

više

Horizont 2020: Šta je Horizont 2020 i zašto je bitan za Bosnu i Hercegovinu

Pet zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija) i Republika Moldavija...

više

Odbijam da prihvatim da ne postoji način da se stvari u ovoj zemlji promjene

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije za BiH dr. Renzo Daviddi za Dane govori o nedavno predstavljenoj ekonomskoj reformi neophodnoj kako bi B...

više

Zabranjeni forum: Da li vas korupcija svrbi?

Istraživanje Svjetske banke o korupciji u tranzicijskim zemljama je svrstalo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju sa najvišom stopom korupcije u regi...

više

Sporazum za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

http://europa.ba/Download.aspx?id=1484&lang=BS

više

Neophodna ekonomska reforma naznačena u novom Sporazumu

Da li je moguće usaglasiti jednostavan set prioritetnih mjera kako bi ponovo pokrenuli proces modernizacije privrede u Bosni i Hercegovini?

više

Litvanija uvodi euro u januaru 2015. godine

Na sastanku Vijeća za opšte poslove 23. Jula, proslavljen je ulazak Litvanije u eurozonu. Ministri su također razgovarali i o programu rada ta...

više

Učešće u Kreativnoj Evropi – dobre vijesti za one koji se bave kulturom u BiH

Bosna i Hercegovina je 22. jula potpisala Sporazum o učešću BiH u programu EU „Kreativna Evropa“. Potpisivanjem ovog Sporazuma BiH je dobi...

više

Zaključci donatorske konferencije za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu “Obnavljamo zajedno”

Nakon nesreće, Srbija i Bosna i Hercegovina su zatražile pomoć od međunarodne zajednice...

više


Europa.ba