Zajednička izjava sa ministarskog sastanka u sklopu EU-BiH Struktuisanog dijaloga

Direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Jean-Eric Paquet i ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša su ko-predsjedavalisastanko...

više