U Banjaluci se održava prateći seminar Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH

Radni seminar u okviru Foruma za prosperitet i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini održava se u utorak, 15. jula u Banjaluci.

više

Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje: Ekonomiji BiH potreban je novi početak

Visoka stopa nezaposlenosti, naročito mladih, niska stopa investicija i rasta, korupcija, komplicirana i netransparentna privredna klima...

više

Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH: Neophodna reforma sistema socijalne zaštite

Za segment socijalnih davanja ustanovljeno je da su izuzetno velika, fiskalno neodrživa i da su loše ciljana. Socijalna davanja su bazirana na ...

više

Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH: Tržište rada i poreska opterećenja u zapošljavanju

BiH ima jednu od najvećih stopa doprinosa na plaće (71 %), reforma tržišta rada, prilagođavanje i poreskih opterećenja u zapošljavanju, pr...

više

Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH: Restruktuisanje i ekspanzija kompanija

Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja u kojoj još traje tranzicijski period. Međutim, nakon skoro dvije decenije od prelaska u liberalni kap...

više

Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH: Ekonomska korupcija i privilegije

Duboko ukorijenjena korupcija je prepreka održivom razvoju u Bosni i Hercegovini i jedna od glavnih barijera za investicije, ekonomski napredak ...

više

Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH: Poslovno okruženje i investicije

Prema indikatorima o lakoći poslovanja Svjetske banke, BiH je rangirana na 131. mjestu, najlošije od svih zemalja regiona...

više

Zaključci radionica Foruma za prosperitet i zapošljavanje

Nakon uvodnog dijela drugog dana Foruma za prosperitet i poslove, učesnici su se podijeliti u pet radnih grupa. Radionice su proizvele zaključk...

više

Prezentacija na Forumu: “Deset navećih sicio-ekonomskih izazova”, ambasador Peter Sorensen

Nakon plenarne sesije otvaranja Foruma za prosperitet i zapošljavanje, ambasador Peter Sorensen predstavio je deset najvećih socijalnih i ekono...

više

Prezentacija na Forumu: “Izazovi u tranziciji”, profesorica Milica Uvalić

Profesorica Uvalić izložila je u praktičnom i teoretskom smislu koji su to glavni izazovi svake ekonomije koja prolazi kroz reforme, posebno o...

više


Europa.ba