Članovi Evropskog parlamenta u dvodnevnoj posjeti BiH

Delegacija Evropskog parlamenta koju je predvodio Jelko Kacin, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu, boravila je u dvodnevnoj posjeti Sara...

više

Proslava 50. godišnjice Rimskog ugovora

Evropa je proslavila 50. godišnjicu potpisivanja Rimskog ugovora, 25. marta 2007. godine. Ovaj Ugovor je postavio temelje za formiranje Evropske...

više

Članovi Evropskog parlamenta u dvodnevnoj posjeti BiH

Delegacija Evropskog parlamenta koju je predvodio Jelko Kacin, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu, boravila je u dvodnevnoj posjeti Sara...

više

Otvaranje novog EU Info centra u Sarajevu

22 marta 2007. godine, Ambasador Dimitris Kourkoulas i gospodin Mustafa Resić, načelnik općine Stari Grad, otvorili su novi EU Info Centar i p...

više

Otvaranje novog EU Info centra u Sarajevu

22 marta 2007. godine, Ambasador Dimitris Kourkoulas i gospodin Mustafa Resić, načelnik općine Stari Grad, otvorili su novi EU Info Centar i p...

više

Otvaranje novog EU Info centra u Sarajevu

22 marta 2007. godine, Ambasador Dimitris Kourkoulas i gospodin Mustafa Resić, načelnik općine Stari Grad, otvorili su novi EU Info Centar i p...

više

Memorandum o razumijevanju sa VSTV, sudovima I tužilaštvima u BiH o nabavci novog ICT sistema

Nabavka novog bežičnog telekomunikacijskog sistema za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), sudove i tužiteljstva u Bosni i H...

više

Memorandum o razumijevanju sa VSTV, sudovima I tužilaštvima u BiH o nabavci novog ICT sistema

Nabavka novog bežičnog telekomunikacijskog sistema za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), sudove i tužiteljstva u Bosni i H...

više

Memorandum o razumijevanju sa VSTV, sudovima I tužilaštvima u BiH o nabavci novog ICT sistema

Nabavka novog bežičnog telekomunikacijskog sistema za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), sudove i tužiteljstva u Bosni i H...

više

Komesar za proširenje Olli Rehn u Sarajevu

Komesar Olli Rehn je 15. marta 2007. godine stigao u Sarajevo. Tokom njegovog boravka susreo se sa članovima Predsjedništva BiH - gosp. Neboji...

više