Proslava 50. godišnjice Rimskog ugovora

Evropa je proslavila 50. godišnjicu potpisivanja Rimskog ugovora, 25. marta 2007. godine. Ovaj Ugovor je postavio temelje za formiranje Evropske...

više

Proslava 50. godišnjice Rimskog ugovora

Evropa je proslavila 50. godišnjicu potpisivanja Rimskog ugovora, 25. marta 2007. godine. Ovaj Ugovor je postavio temelje za formiranje Evropske...

više

Novi twinning projekat za Regulatornu Agenciju za Komunikacije (RAK)

Novi twinning projekat koji pruža podršku Regulatornoj Agenciji za Komunikacije (RAK) predstavili su 13. februara 2007. godine Gospodin Andre L...

više

Novi twinning projekat za Regulatornu Agenciju za Komunikacije (RAK)

Novi twinning projekat koji pruža podršku Regulatornoj Agenciji za Komunikacije (RAK) predstavili su 13. februara 2007. godine Gospodin Andre L...

više

Komesar Figel u Sarajevu

Gosp. Jan Figel, evropski komesar za obrazovanje, obuku, kulturu i mlade, došao je 7. februara 2007. godine u dvodnevnu posjetu Sarajevu.

više

Komesar Figel u Sarajevu

Gosp. Jan Figel, evropski komesar za obrazovanje, obuku, kulturu i mlade, došao je 7. februara 2007. godine u dvodnevnu posjetu Sarajevu.

više

Dodjeljeni prvi ECDL certifikati nakon završene obuke nacionalne ECDL licence za BiH

Ambasador Dimitris Kourkoulas je 27. marta 2007. godine dodijelio certifikate Evropske kompjuterske licence - ECDL u okviru završetak projekta ...

više

Dodjeljeni prvi ECDL certifikati nakon završene obuke nacionalne ECDL licence za BiH

Ambasador Dimitris Kourkoulas je 27. marta 2007. godine dodijelio certifikate Evropske kompjuterske licence - ECDL u okviru završetak projekta ...

više

Dodjeljeni prvi ECDL certifikati nakon završene obuke nacionalne ECDL licence za BiH

Ambasador Dimitris Kourkoulas je 27. marta 2007. godine dodijelio certifikate Evropske kompjuterske licence - ECDL u okviru završetak projekta ...

više

Članovi Evropskog parlamenta u dvodnevnoj posjeti BiH

Delegacija Evropskog parlamenta koju je predvodio Jelko Kacin, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu, boravila je u dvodnevnoj posjeti Sara...

više