Obuka o porezu na dodatnu vrijednost za preko 500 finansijskih državnih službenika

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je, 23. aprila 2007. godine, označila kraj dijela obuke za preko 500 državnih službenika u primjeni pore...

više

Konferencija o 50. godišnjici i budućnosti Zapadnog Balkana

Fondacija “Konrad Adenauer”, bh. Direkcija za evropske integracije i Panevropska unija BiH, 13. aprila 2007. godine, zajednički su organizov...

više

Konferencija o 50. godišnjici i budućnosti Zapadnog Balkana

Fondacija “Konrad Adenauer”, bh. Direkcija za evropske integracije i Panevropska unija BiH, 13. aprila 2007. godine, zajednički su organizov...

više

Konferencija o 50. godišnjici i budućnosti Zapadnog Balkana

Fondacija “Konrad Adenauer”, bh. Direkcija za evropske integracije i Panevropska unija BiH, 13. aprila 2007. godine, zajednički su organizov...

više

EU i BiH sklopile sporazume o viznim olakšicama i readmisiji

Danas su u Briselu zaključeni sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Zvanično parafiranje je...

više

EU i BiH sklopile sporazume o viznim olakšicama i readmisiji

Danas su u Briselu zaključeni sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Zvanično parafiranje je...

više

EU i BiH sklopile sporazume o viznim olakšicama i readmisiji

Danas su u Briselu zaključeni sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Zvanično parafiranje je...

više

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija u BiH“

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija BiH i drugih relevantnih tijela i agencija u cilju usaglašavanja sa acquis...

više

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija u BiH“

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija BiH i drugih relevantnih tijela i agencija u cilju usaglašavanja sa acquis...

više

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija u BiH“

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija BiH i drugih relevantnih tijela i agencija u cilju usaglašavanja sa acquis...

više